Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

Stadsdrukkerij Amsterdam

 

EJdeGroot

 

Uit het jaarboek van Amstelodamum van 1901: 

In Het Algemeen Handelsblad is vermeld:

Op 1 juni 1901 is E. J. de Groot benoemd tot directeur der Stadsdrukkerij.

Egbert de Groot was directeur van de Stadsdrukkerij van Amsterdam van 1901 tot 1929

 

Foto uit 1917

 

Krantenbericht

1898: Voorstel tot benoeming van een directeur

 

 

Historie van de stadsdrukkerij

 Uit: http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/beeldbank/home.nl.html

Zie ook: http://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/overzicht/275.nl.html

Het archief van de Stadsdrukkerij Amsterdam is overgebracht naar het stadsarchief
alwaar het een lengte van 35 m in beslag neemt.

 

Oude stadsdrukkerij


Van 1796 tot 1853 was de Stadsdrukkerij Amsterdam gevestigd aan het Rokin 52

Tekening rechtsboven: verbouwplan 1903,
Bron: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam.

 

stadsdrukkerij   Oude stadsdrukkerij

Tot 1917 was de  Stadsdrukkerij
gevestigd in de Sint-Pietershal,
Nes 43 (afgebroken in 1930-31).
 
Wenskaart 1851 met de Nes 33-45,
met de Stadsdrukkerij & de Amsterdamse Courant op nr 43.
Links daarvan de St Pieterspoortsteeg

nnn

 tegelplateauSdA
in de hal van het gebouw aan de Voormalige Stadstimmertuin
bevindt zich een tegelplateau (foto links) met de oude Stadsdrukkerij aan de Nes.
Dit gebouw was vroeger een vleeshal (foto rechts), en daarvóór een zaal van het St Pietersgasthuis (het latere Binnengasthuis).
Zie ook het stadsarchief Amsterdam.
Nadat het in 1931 was afgebroken, is er later een nieuw pand gebouwd met de oude gevel (1779), zie verder >>
.

 


Stadstimmertuin Amsterdam

De stadstimmertuin, waar de Stadsdrukkerij zal worden gebouwd

 

Nieuwe stadsdrukkerij

1917: de nieuwe stadsdrukkerij (tot 2002)

 

Krantenartikel   Krantenartiekel

1921 - Massaontslag bij de Stadsdrukkerij Amsterdam door o.a. de komst van de schrijfmachine.

G.A.R. = Gemeentelijke Arbeids Reserve (Gemeente Arbeidsbeurs)

 

1921 of 1926: E.J. de Groot (1864-1929) te midden van de bedrijfsleider H. van der Hilst (links, *1858) en accountant G. Houtwipper (r)
vooraan uiterst rechts: de hoofdboekhoudster mej. J.P. Hofland (1888-1946)

Stadsdrukkerij 1921    

E.J de Groot
met rechts: mej. J.P. Hofland (hoofdboekhoudster) en op de voorgrond rechts:
mejuffrouw G.J. Smits.

1921, fotograaf:
Vereenigde Fotobureaux N.V
 
E.J de Groot


Koninklijk bezoek in 1922


Foto boven: Directeur Egbert Johannes de Groot met rechts zijn echtgenote Sjoerderika Rademann
Rechts daarnaast Antje Poesiat en echtgenoot Hendrik van der Hilst (bedrijfsleider)

foto

Foto boven: Egbert met (?) dochter Willie (14j, 1922)

 

Bezoek Koningin Wilhelmina   Krantenartikel

Op 2 november 1922 bracht koningin Wilhelmina
een bezoek aan de Stadsdrukkerij,
het nieuwe gebouw aan de Voormalige Stadstimmertuin

"Het dochtertje van de heer De Groot bood prinses Juliana (13j) een ruiker aan".
Wellicht zijn jongste dochter Willie van 14 jaar.

Het draaiboek voor de koningin voor die dag is beschikbaar gesteld door het Koninklijk Huisarchief. Op dezelfde dag reed de koets ook door de Jordaan waar de koningin en de prinses met een werkelozenaktie werden geconfronteerd.

 

Koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana, 1922
prentbriefkaart in bezit van het Joods Historisch Museum, zie verder >>

 

   

 

Auto   Auto
   
auto1971  
1971, Bestelbus Peugeot J7, XV-57-06
 
1921, T-Ford met kenteken A-1725
     

 

september 1958: Herinneringen van een gepensioneerde in de "INDRUK" jaargang 1 no 1: "dikke kleine brombeer"

 

 

25-jarig jubileum in 1926:

embleem

Foto's uit het album voor het 25j-jubileum van E.J. de Groot
Uit: Beeldbank Stadsarchief Amsterdam, 1926
25jAmbtsfeestEJdG
fotoboektitel Entree Kopstukken Familiefoto DrukkerenBinder colofon


" Aan den Heer E.J. de Groot ter herinnering aan zijn
VijfenTwintig Jarige ambtsvervulling als directeur der stadsdrukkerij te Amsterdam.
Dit album is aangeboden op den eersten juli.
1901-1926"

Het in groen leer gebonden album is voorzien van de initialen E.J.d.G. in vergulde diepdruk naar ontwerp van Tine Baanders en uitgevoerd door J.H.J. de Vries Jr en bevat zesentwintig kartonnen bladen:

  • Op het tweede blad is de titel aangebracht met zwarte letters op een vergulde achtergrond naar ontwerp van Tine Baanders.
  • De bladen drie en vier bevatten de handtekeningen van het personeel, en
  • het vijfde blad de portretten van de heren Jhr Backer (1852-1934, administrateur van de Stadsdrukkerij), H.C. van Wijk, G.C. Boden (administrateur bij de stadsreiniging), G. Houtwipper (accountant, hoofadministrateur en later directeur bij het staatsbedrijf de artillerie inrichtingen Hembrug) en H. van der Hilst (bedrijfsleider).
  • De bladen zes tot en met vierentwintig bevatten foto's van de Stadsdrukkerij vervaardigd door de fotograaf J. H. Martelhof, fotograaf bij de Stadsdrukkerij.
  • Blad vijfentwintig bevat foto's van prenten van Jan Luycken met betrekking tot het drukkersambacht.
  • Achterop blad zesentwintig staat een handgeschreven colofon.

Jubileumsfoto
Familiefoto
Jubileumgroepsfoto
personeelsfoto met familieleden (dochter Suus met echtgenoot en zoon Egbert Jr)


Zijn overlijden in 1929:

Overlijdensbericht   Krantenbericht
Algemeen Handelsblad: Overlijden E.J. de Groot
 
Algemeen Handelsblad: geschilderd portret
Dat portret schijnt nu te hangen in de Grafische School in de Dintelstraat te Amsterdam.
drukkersweekbladtijdingb drukkersweekbladtijding drukkersweekbladtijding
artikelen in het drukkersweekblad over E.J. de Groot naar aanleiding van zijn overlijden

 

Opvolger:

 

Krantenbericht

  JacKlunder
Opvolger: Jac. Klunder, directeur van 1929 tot 1943. Uit: Het Volk (later Het Vrije Volk), 11 juli 1929
 
OverlijdenJKlunder  

Overlijden
Uit: Het Vaderland,
4 sept 1943

Zie ook Het Volk, 7 sept 1943

     
     


Vóór 1940: Boekbinderij van de Stadsdrukkerij.
Bron: Geheugen van Nederland


De heer J. Klunder wordt in 1943 opgevolgd door de heer J. Hekel, die sinds 1923 bij de Stadsdrukkerij Amsterdam werkzaam is.

Overlijdensbericht

J. Hekel, directeur der Stadsdrukkerij Amsterdam van 1943 tot 1955. Uit: De Tijd, 29 dec 1955


 

 

DirecteurStork1971

 

Nadat directeur J. Hekel in 1955 overleed volgde A. Stork hem op. De heer Stork bleef bijna 25 jaar in functie en trad in 1980 terug.

Overleden 14 aug 2012 te Amstelveen

 
Toen mijn vader Karel de Groot met pensioen ging wilde hij geen officiëel afscheid op de Stadsdrukkerij. De heer Stork kwam daarop met een aantal collega's bij ons thuis.
 
 
A. Stork (1916-2012) in 1971.
Van 1956 tot 1981 directeur van de Stadsdrukkerij Amsterdam
 
muurafbeelding
Voormalige Stadstimmertuin 4-6
stadsdrukkerij1971


Uit het fotoalbum, aangeboden door de collega's van Karel Willem de Groot
ter ere van zijn
25 jarig dienstverband bij de Stadsdrukkerij in 1971.

Er bestaat ook een fotoalbum van zijn broer Barend de Groot ter ere
van diens 40jarig dienstverband (1921-1961) met de handtekeningen van zijn collega'sDirecteuren vanaf 1980

Na het terugtreden van de heer A. Stork vervulden achtereenvolgens de heren A. Hennis (1980-1989), W.G.A. v.d. Weijden (1989-1990), C. Wartenbergh (plaatsvervangend directeur in 1990-1992) en J.C.A. Bertens (vanaf 1992) de functie van directeur.

1985

De Stadsdrukkerij van Amsterdam bestaat 250 jaar als drukkerij.
De Stadsdrukkerij was niet altijd een drukkerij, maar is begonnen als uitgever van de Amsterdamsche Courant. De start is begin 1600, een exacte datum is helaas onvindbaar. Vanaf 1735 verzorgt ze ook drukwerk.

Ter gelegenheid van deze feestelijke herdenking verscheen er een speciaal nummer van Ons Amsterdam waarin een aantal aspecten van het werk van de drukkerij werd belicht (uitgave: sept 1985, jaargang 37, nr 9).
Van 17 september tot 1 december 1985 was er bovendien in het Amsterdams Historisch Museum een kleine tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de Stadsdrukkerij.

1992

Eeuwenlang komen alle drukopdrachten van de stad naar hier.
Maar in 1992 beslist de overheid dat gemeentebesturen zich uitsluitend moeten toespitsen op hun kerntaken.
En omdat drukken geen specifieke overheidsactiviteit is, dringt de privatisering zich op.

2002

Vanaf 2002 is de drukkerij een privé-onderneming en verhuist van de Voormalige Stadstimmertuin naar het voormalige bedrijfspand van Drukkerij De Volharding aan de Donauweg.

1 januari 2009

Stadsdrukkerij Amsterdam NV is per 1 januari overgenomen door Hollandia in Heerhugowaard.
De drukkerij krijgt de naam Stadsdrukkerij Hollandia, maar blijft in Amsterdam gevestigd.

25 mei 2009

Het faillissement van Hollandia in Heerhugowaard is aangevraagd door directeur Mickey Gude. Dit na een orderterugval van 40% en het afhaken van één van de financiers. Een doorstart is geen optie. Stadsdrukkerij Amsterdam (SdA) maakt geen deel uit van de Hollandia Media Groep, maar is een zusterbedrijf en blijft buiten het faillissement.

De Stadsdrukkerij Amsterdam begint een eigen filiaal in het bedrijfspand aan de Donauweg.

2014

Op 5 juni 2014 wordt de Stadsdrukkerij failliet verklaard.

Op 2 september 2014 neemt de gemeente het voormalige pand van de Stadsdrukkerij aan de Stadstimmertuin opnieuw in gebruik.

De eerste etage is ingericht voor flexwerkers en op de benedenverdieping zijn vergaderzalen en een theatertje ondergebracht. Zie verder >>

Bij die gelegenheid is bij Uitgeverij Bas Lubberhuizen een boek uitgegeven over de geschiedenis van de Stadsdrukkerij geschreven door de schrijver en bedrijfshistoricus Hans Moolenbel. Daarin worden wij zelfs ook bedankt, de familie De Groot uit Den Haag en Blokker.

De foto's van het album van E.J. de Groot en de bladzijde uit het Koninklijk Huisarchief waren reeds voor het verschijnen van zijn boek door hem aan ons ter beschikking gesteld. Daarvoor onze oprechte dank.

 

Archief

Het archief van de stadsdrukkerij is overgedragen naar het stadsarchief Amsterdam. Periode 1796-1950: zie verder >>, 1950-2971: zie verder >>

 

 

 

eind

top  
back
 
home