Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

DOKKUM en de schippers van JUIST


Dokkumer Grootdiep

Friesland Dokkum Boterwaag in Dokkum

Dokkum in de gemeente Dongeradeel van de provincie Friesland

Oorspronkelijk was Dokkum een zeehaven maar door de toenemende verzanding bestaat er sinds 1729 geen directe verbinding meer met de Lauwerszee.
De schippers van het waddeneiland Juist woonden in de winter wanneer er niet gevaren werd, bij hun gezinnen op Juist. Hun schepen bleven dan in de haven van Dokkum, Harlingen of Amsterdam, want de rede van Juist was dan, o.a. door ijsgang, te gevaarlijk.
Hoewel ze inwoners waren van Juist, staan zij ingeschreven in het Burgerboek van Dokkum. Wellicht was dit een methode om onder Nederlandse vlag te kunnen varen en zo bevrachtingscontracten te kunnen afsluiten met Nederlandse kooplieden en assuradeuren. Tot nu toe alleen zijn alleen bevrachtingsakten gevonden in Amsterdam.

De waag in Dokkum gebouwd in 1754 als boterwaag     


In het burgerboek van Dokkum zijn de volgende inschrijvingen gevonden:     

Burgerboek Dokkum

   

Aansluiting met onze archiefgegevens


leef-tijd


Sonttol
vermeldingen


datum van

inschrijving


komend

van 


Naam en beroep

 

12 apr 1755

 

Juist


JACOB JACOBS
DE GROOT
schipper

Jacob Jacobs de Groot  1727-1775; op één na oudst bekende voorvader van ons; gedoopt in
Altona
; wonend op Juist; trouwde in 1753 met Stientje Janssen;
schepen: Kofschip “Sibbillina & Hillegonde” (1766); Smak “ De Jonge Jan & Engelina” (1772)

28j

 

1753 - 1775

26 feb 1757

Juist

ONNE ARENTS
grootschipper

Onne Arends,1706-1785; echtgenoot van Haucke Alberts, schoonvader van Jan Jacobs de Groot - grootschipper (Fluit/Galjoot/Kat? alleen smak/kof gevonden),

50j

1741, 1743,
1751 - 1753,
1760 - 1763

23 sep 1757

Juist

ONNE HILDRICKS

Onne Hildricks 1718-1779; schipper; getrouwd met Antje Vulraths

39j

 

30 nov 1757

Juist

ULRICH ONNEN
schipper

Ulrich Onken 1711-1795, 1718-1789, zoon van Onke Ulrichs &Hockje Hilrichs; getrouwd met Antie Gerjets

39j

 

03 dec 1757

Juist

ALBERT  ONNEN
schipper

Broer van Hildrik Onnen de Groot? 1732 - leeftijd in 1757: 25j

25j

 


24 mrt 1759


Juist


HILDRIK ONNEN 
DE GROOT
schipper

Hilrich Onnen de Groot, 1718-1768,
zoon van Onne Hildricks (1683-1736) & Haaske Arends, zuster van Onne Arends. De naam De Groot verkregen zoals meer  lieden omstreeks 1750, als enige in de familie. Overleden (1768, 50j) in Arendal in Noorwegen.

40j

1748-1761


26 jul  1760


Altona


JAN JACOBS DE GROOT

Jan Jacobs de Groot, 1729-1811, broer van Jacob Jacobs de Groot; gedoopt in Altona, trouwde in 1755 met Haatje Onnen (dochter van Onne Arends) en wonend op Juist; schipper

31j

1751,
1761 - 1781

26 jul  1760

Juist

ONNE EILDERS VISSCHER

Onne Eilards, *1734 , zwager van Hildrik Onnen de Groot, broer van diens vrouw Jantje Eilers) - leeftijd 26j (1760), zoon van Eilerd Onnen 1734; 26j

26j

 

20 feb 1762

Juist

OLTMAN JANSEN

Oltman Janssen, 1710-1771, 52j, zoon van Jan Oltmanns en Idje Jacobs; gehuwd met Teetje Luitjens/Jacomine Ulrichs

52j

 

28 apr 1764

Juist

JAN JANSEN FISSER

Johan (/Jan) Janssen Fisser, 1740->1799;
gehuwd met Geelcke Luitjens

24j

1781-1784


16 mrt 1765


Juist


FOCKE ARENTS

Focke Arends,1736-1808; zoon van Arend Janssen en Metjen Bojen; broer van Horije Arends, doopgetuige in 1763,

31j


1781


06 mrt 1766


Juist


ONNE FREERKS

Onne (Frerks) Frerichs, 1713-1773;
zoon van Frerich Arends & Antje Onnen;
gehuwd met Christiane Louise Altmann;
kok op Westindiëreis (1773)

53j

1750

17 mrt 1767

Juist

HENDRIK AARENTS

Heere Arends * 1739, 28j, zn van Arend Heeren & Aike Janssen; gehuwd met Beate Onnen; kleinzoon
van Heere Arends, een broer van Onne Arends

28j

1781,1782


14 aug 1767


Juist


ULRICH JANSEN

Ulrich Janssen de Kleene 1740-1793, zoon van Jan Oltmanns en Idje Jacobs; broer van Oltman Janssen; gehuwd met Leentje Jacobs

27j

1781

03 mrt 1770

Juist

HARMEN GERRIJTS VISSER

Harm (/Harmen) Gerjets Fisser, 1731-1781; 1731-1781, zwager van Stientje Janssen (vrouw van Jacob Jacob de Groot) - zoon van Gerjet Eilers & Anna Margarethe (Engels/) Peters

39j

1781

01 apr 1785

Juist

JAN  HALLEN VISSER 

Johan Hallen , *1742, 43j; zoon van Halle Hallen en Teetje Weijerts, gehuwd met Teetje Ulrichs.
(Niet te verwarren met Jan Hallen*1709)

43j

 

Niet bij alle Juistenaren staat het beroep schipper vermeld, maar zij waren het wel (dit blijkt o.a. uit de sonttolregisters).
En niet alle schippers van Juist staan in het burgerboek vermeld.

 

 

eindregel

 

top  
back
 
home