Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

Belastingregister van Estland

PernauEstland

Historisch Archief van Pernau
De naam Jacob Jacobs de Groot duikt ook op in het scheepsbelastingregister van Pernau (Estland).
Het Historisch Archief van Pernau heeft van dit register een transcriptie gepubliceerd van de jaren 1764 en 1766-1782.
Hierin is terug te vinden, dat Jacob Jacobs de Groot op 19 juni 1772 en 28 juni 1773 in Pernau was. Ook wordt aangegeven welke lading hij aan boord had en met welk type schip hij voer.

HistArchiefPernau


Smak

Hij zeilde in 1772 van Amsterdam naar Estland in een Smak met de naam “De Jonge Jan & Engelina”, lengte 19 m, breedte 5 m met laadvermogen van 100 ton, 4-5 bemanningsleden. Smaks werden gebouwd in de 2de helft van de 18de eeuw en werden gebruikt voor het transport van voornamelijk wijn, graan, zout, hout en eindprodukten langs de Atlantische oceaankust, over de Noordzee en de Oostzee.

Ballast
Jacob vervoerde op de heenweg ballast. Dit was nodig omdat op de heenreis naar de Oostzee de lading van o.a. wijn en kaas niet zwaar genoeg was om het schip goed vaarbaar te laten zijn. Als extra ballast namen de Oostzeevaarders aanvankelijk zand in, maar omdat ze dat zand losten voor de ingang van de havens van bestemming (Gdansk, Noord-Duitse havens, Tallinn, Riga, enz.) gingen die havens verzanden. Daarom werd dat verboden en gebruikten ze daarna bakstenen als ballast die vervolgens in de Oostzeehavens werden verkocht. Met die bakstenen werden huizen gebouwd volgens Nederlands model, met trapgevels en al. In die tijd waren in die gebieden dan ook veel Nederlandse kunstenaars en architecten actief (Nederland was toen een toonaangevende wereldnatie, ook qua cultuur). Je vindt die huizen nog steeds terug in met name Riga en Gdansk. Prachtig hersteld. Behalve met de bovengenoemde lading hout en rogge kwamen ze ook terug met potas en huiden. Hout werd in Holland vaak gebruikt voor de productie van masten (maar bij Jacob worden alleen planken genoemd en geen boomstammen).

Anker wijn
In de ladinglijst wordt de hoeveelheid wijn aangegeven in ankers. Een anker is een oude inhoudsmaat voor wijn. De omvang was een klein vaatje van 35 liter, ofwel 45 flessen. Zes ankers maken één okshoofd. Er bestaat een Brouwerij Het Anker en ook wijnzaken (Het gulden anker) zijn nog wel eens naar deze oude maat genoemd.

Estland1772

Estland1773

Bron:

De gepubliceerde jaren zijn: 1764, (1765 ontbreekt), 1766, 1767_1768, 1768_1769, 1769_1770, 1770_1771, 1771_1772,
1772_1773 (alleen in deze periode staat op pagina's 63 en 89 vermeld: Jacob Jacobs de Groot ), 1773_1774, 1774_1775, 1776, 1777, 1777_1778,
1778_1779, 1779_1780, 1780_1781, 1781_1782

Zie ook: http://www.arhiiv.ee/et/parnu-linnatolliraamatud-ajalooarhiivis-17641782-pernauer-zulage-journale-17641782-im-estnischen-historischen-archiv-parnu-city-customs-books-in-the-estonian-historical-archives-17641782-2006/


 EINDRULE

top  
back
 
home

 

 

^