Regels voor het vernoemen

Bron: voorouders.net

Vroeger kregen kinderen meestal dezelfde voornaam als een familielid. Het gebeurt hier en daar nog steeds. Maar vroeger was het algemeen gebruikelijk om kinderen te vernoemen naar familieleden. Dat wil zeggen dat een kind dan dezelfde naam kreeg als een bepaald familielid.

Daar bestonden vrij strikte regels voor. Zeker voor de periode vóór 1811 zijn vernoemingspatronen daarom heel belangrijk bij het aantonen van verwantschappen. Weliswaar waren het slechts gewoonteregels waar regelmatig van afgeweken werd, maar de ‘normale’ volgorde van vernoemen was in principe een vaststaand gegeven.

 


Vernoemingsregels


1e zoon grootvader: vaders vader
2e zoon grootvader: moeders vader
3e zoon oom: vaders oudste broer
4e zoon oom: moeders oudste broer
5e zoon oom: vaders 2e broer
6e zoon oom: moeders 2e broer
enz. enz.
   
1e dochter   grootmoeder: moeders moeder
2e dochter   grootmoeder: vaders moeder
3e dochter   tante: moeders oudste zus
4e dochter tante: vaders oudste zus
5e dochter tante: moeders 2e zus
6e dochter tante: vaders 2e zus
enz. enz.

Bij zonen had de familie van de vader dus voorrang en bij dochters was dat de familie van de moeder.


Uitzonderingen

Ook voor de uitzonderingen zijn er patronen te ontdekken:

Opmerking

Er wordt regelmatig beweerd dat ná het vernoemen naar de grootouders, niet de ooms en tantes, maar de kinderen naar de overgrootouders zouden zijn vernoemd. Nu komt dat grotendeels op hetzelfde neer: ook de ooms en tantes zijn zelf immers vaak weer naar grootouders vernoemd en het vernoemen naar ooms en tantes is dus indirect vernoemen naar overgrootouders.

Maar wanneer er consequent naar overgrootouders vernoemd zou worden, dan zou er standaard ook de namen van de ouders zelf gebruikt moeten worden, wanneer zij naar hun grootouders vernoemd zijn.

Dat gebeurde niet. Een kind kreeg alleen de naam van zijn of haar vader of moeder, wanneer het naar een grootouder of oom of tante genoemd werd die toevallig dezelfde naam had, of wanneer het direct naar de eigen vader of moeder vernoemd werd. Dat een kind direct vernoemd werd naar een overgrootouder, waarnaar ook zijn of haar vader of moeder vernoemd was, valt vrijwel niet aan te wijzen.

 

 EINDRULE

 

top  
back
 
home