Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Stamboom

 • Onze tot nu toe verste voorvader in mannelijke lijn is Berend Jacobsen. Hij leefde omstreeks 1700 - 1750.
 • De achternaam De Groot treffen we voor het eerst aan in het jaar 1753 bij zijn zoon Jacob Jacobs de Groot.
 • De lijst met nakomelingen van Berend Jacobsen is zichtbaar in: de stamboom

Geografie

 • Hamburg: De woonplaats van Berend Jacobsen was Oevelgönne, een strook grond aan de noordoever van de Elbe bij Ottensen en Altona (nu wijken in Hamburg).
 • Juist: Na het overlijden van Berend verhuisden zijn zoons naar het waddeneiland Juist, behorend tot Oost-Friesland. De haven voor hun schepen lag elders: in Dokkum (Friesland).
 • Amsterdam: Twee generaties lang woonden de families De Groot op Juist. Na de Franse tijd vertrokken ze naar Nederland, waar ze uiteindelijk in Amsterdam gingen wonen. De gevonden nog levende afstammelingen behoren tot vier verschillende takken. Deze takken zijn alle verbonden met eenzelfde kleinzoon van Berend Jacobsen: Berend Jacobs de Groot, gehuwd met Rena Mos.

Scheepsvaart

 • Hamburg: Uit de Hamburgse periode (Altona) zijn geen gegevens gevonden over wat Berend voor de kost deed, maar het kan weinig anders zijn geweest dan schipper. Om dat te onderzoeken proberen wij ons een beeld te vormen van de maritieme geschiedenis in die tijd. De resultaten staan op deze website.
 • Juist: Vanuit Juist voeren de broers naar Zweden, Noorwegen en de Oostzee. Hun Oostzeevaarten zijn in de Sonttolregisters teruggevonden en op deze website weergegeven.

Hollandse kolonie in Archangel

 • Verder hebben we ontdekt, dat we, via onze overgrootmoeder Carolina Grondman, voorvaders hebben, die zich bezig hielden met de handel met Rusland, en in Archangel woonden.
  Daarom onderzoeken we ook de Hollandse kolonie aldaar en de maritieme geschiedenis die daarmee samengaat.