Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 


KOOPLIEDEN EN ANDERE AANZIENLIJKE LIEDEN IN ARCHANGEL EN MOSKOUDe namen gegeven door Ilja Mostert (Amsterdams Verleden) zijn de tekenaars/graveurs van de getekende inlandse man en vrouw.
In een site van het Rijksmuseum staat : Carel Allard naar (in de stijl van) Aldert MeyerFamilie Kintsius

In de lijst van Veluwekamp zijn vermeld: Abraham Kintsius, Isaak Kintsius, J. Kintsius, Abraham Isaaksz. Kintsius

Abraham Kintsius
Wordt genoemd als belangrijk Nederlands handelspersoon te Archangel en Moskou in het reisverhaal van Cornelis de Bruyn. Scheltema vermeldt dat hij verder een huis van negotie had in Amsterdam en dat Tsaar Peter van kleren wisselde met Abraham tijdens zijn bezoek aan Amsterdam (1717). Er is melding van een proces (1739) tussen Abraham Kintsius en Christiaan Meyer (in het Russisch, bron: Nationaal Archief)

Om welke personen Kintsius gaat het?
Dat is niet duidelijk. Ene Abraham Kintsius (zoon van Michael Kintsius) geb. in 1661 trouwde in 1686 te Amsterdam met Catharina van Dijk. (in het stadsarchief van Amsterdam zijn vele vermeldingen van hen). Diens zoon Hendrik Kintsius trouwt met Chistina Johanna Backer en hebben een zoon Abraham Hendriksz Kintsius : Geboren: 1717-02-07 te Amsterdam. Getrouwd 1742-07-27 te Abcoude met Anna van Kempen, Doop van hun dochter Katharina Christina Kintsius 6 sep 1754 te Amsterdam. Portrettekening >>

- Abraham Kintsius is geboren in 1729, ouders: Michael Kintsius en Geertruij Van Der Kamp.

- Isaak Kintsius (zoon van Abraham Isaaksz Kintsius?) geb 1737 in Archangel, 1777 gestorven in Leer (Dld). Trouwde met Frouwke Sterrenborgh

 


Cornelis de Bruyn (1652 - 1727)

Bekende ontdekkingsreiziger en tekenaar, die in 18 juli 1701 uit Den Haag vertrok en van Amsterdam per schip naar Archangel voer. Maakte de aanval van Zweden op Archangel (1701) mee en beschreef hoe deze werd afgeslagen.

Hij vertrok 11 december 1701 van Archangel naar Moskou met door honden getrokken sleden. Hij was daarbij in gezelschap van Abraham Kintsius.

Meer »

Hij beschrijft ook het bezoek van Tsaar Peter de Grote aan de Hollandse Handelshuizen.

De Tsaar bezocht met een gevolg van 300 personen het huis van Christoffel Brants. Cornelis de Bruyn kreeg de opdracht de nichtjes van Christoffel schilderen. Voor het zoeken van een geschikte echtgenoot naar het schijnt.

Bronnen:
- Geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje - auteur Harry Donga.
- DBNL - overzicht van de reizen van Cornelis de Bruyn, waarin verschillende persoonsnamen in Rusland worden genoemd.
- Google books: "Reizen over Moskovie, door Persie en Indie" door Cornelis de Bruin

 


Christoffel Brants (1664-1732)

Christoffel Brants heeft voor de bevrachting van een groot aantal schepen zorg gedragen. Hij werd door Tsaar Peter in 1717 in de adelstand verheven en heette van toen af Christoffel van Brants. In 1704 vertrok hij naar Amsterdam en werd daar in 1717 resident (ambassadeur) van Rusland. Hij woonde aan de Keizersgracht 317 en had twee pakhuizen aan de Prinsengracht 537: Moskou en Vologda. Hij bezat ook een buitenplaats aan de Vecht.


Handelshuis te Archangel waarin Brants ook
woonde. Foto van Jos Otten, 2007

In zijn nalatenschap liet hij een hofje (1733) na voor Lutherse Weduwen en ongetrouwde kinderloze oude vrouwen. Dit hofje ligt aan de Nieuwe Keizersgracht en wordt beschreven in het boek (2008): Geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje. Christoffel bleef ongetrouwd.

Bronnen:
- Wikipedia >>
- Geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje - auteur Harry Donga.
- Gemeente Amsterdam >>


Jan Lups

Hij was een zwager van Christoffel Brants. Hij was een aanzienlijk koopman in Archangel (maar minder rijk dan Brants), met in 1710 een omzet van 100.000 roebel. Samen met Brants verzorgde hij een zeer grote wapenleverantie aan de tsaar. Een rekest van hem om belasting te mogen heffen op te verschepen goederen werd ondertekend door Adolf Houtman en diens zoon (Isaak?), Jan en Egbert Thesing, Eduard Bicker en Christoffel Brants. Ook staat hij als bankier vermeld. In 1710 had hij onenigheid met Christoffel Brants over een schuld. Tot in 1720 ging deze strijd voort en werd Lups een oplichter genoemd.

Zijn huis aan de Ringdijk in Amsterdam >>

Zijn huis aan de Herengracht 136 >> , omstreeks 1755.

Bronnen:
- De Kunstkamera van Peter de Grote (2006), door Jozien J. Driessen-Van het Reve
- Geschiedenis van het Van Brants Rus Hofje, door Harry Donga
- Kunstkamera (wikipedia)


Familie Houtman

Opgetekend zijn: Jan Houtman, Hendrik Houtman, weduwe Hendrik Houtman, Isaak Houtman, Adolf Houtman.

Uit de Genealogie Houtman >> :

 • Adolf Holtman is geboren omstreeks 1627, zoon van Albert Holtman en Eelke Meijer. Adolf is overleden in 1710 in Amsterdam, ongeveer 83 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: DTB 1057, p.21vo en p.22]. Hij is begraven op 19-09-1710 in Westerkerk.
  Notitie bij Adolf: Vertrok naar Vologda, in Rusland, op sijn ouderdom alhier tot Amsterdam weerderom is gekoomen en een soon in sijn huis in Moscou gelaeten, en hij met twee soonen en twee dochters is in Amsterdam coomen woonen op de Ceijsersgraft over de Gouden Ceetingh en daer overleeden 1711 of 12 en twee soonen naegelaeten, eene genaemt Abraham Houtman, eene Jacob Houtman, gewoont over de Comedie, ongetrout overl.

  Op 19 juli 1704 het pakhuis ‘Pruyssenbosch’ door de familie Swanen was overgedragen aan Adolf Houtman. Dat was een grote en zeer bekende koopman op Rusland, die afwisselend daar en in Amsterdam woonde.
  Een pand op de Brouwersgracht, dat de Mekofse Weestadon heet, heeft ook aan de familie toebehoord.
  Op 19 september 1710 werd hij in de Westerkerk begraven.

  In 1687 in Moskou begonnen met het te werk stellen van timmerlieden uit Zaandam, voor tsaar Peter.
  Beroep: Koopman in Rusland.

  Adolf trouwde met Sara Hendrix. Kinderen van Adolf en Sara:
  • Jacob Holtman.
   Notitie bij Jacob: Voor notaris H. Outgers legateerde Adolf Houtman op 2 juni 1705 het pakhuis ‘Pruyssebos’ aan zijn zoon Jacob.
   Op 28 juni 1713 droegen vier takken van nakomelingen hun 4/5 deel van het pakhuis van ouds ‘Pruyssebos’
   en nu de ‘Merkofse weedaston’ over aan Jacob Houtman, die zo eigenaar van het geheel werd.
   Jacob bleef ongehuwd.
  • Cornelia Houtman.
  • Abraham Houtman, geboren omstreeks 1660 in Moskou. Notitie bij Abraham: Abraham Houtman, geb. Te Moskou, st. te Sint George d’Elmina 27 Mei 1723 , (zoon van Adolph Houtman, voornaam koopman, eerst te Moskou, daarna te Archangel, vriend van Tsaar Peter I , en van Sara Hendrix), voornaam koopman op Moscovie te Amsterdam, waar hij 27 Oct. 1693 poorter werd; hij woonde op de Kloveniersburgwal; Comm. 1706; hij maakte slechte zaken en was genoodzaakt als Generaal-Directeur ter Noord- en Zuidkust van Afrika naar Sint George d’Elmina te vertrekken, waar hij 25 Sept. 1722 dit ambt aanvaardde;
  • Anna Sebilla Houtman, geboren op 16-07-1667.
  • Isaak Holtman, geboren op 16-07-1667 in Moskou. In 1695 vertrok zijn vader uit Rusland en zette Isaak de handel voort.

 • Jan (Johan) Holtman is geboren omstreeks 1629, zoon van Albert Holtman en Eelke Meijer.
  Vertrok naar Vologda in Rusland.
  Ook wel genoemd van Bouchshorn.
  In 1660 handelde hij samen met zijn broer Adolf.
  Jan trouwde met NN. Kinderen van Jan en NN:
  • Hendrik Holtman. Notitie bij Hendrik: Hendrik Houtman was gevestigd te Vologda en lid van de Nederlandse koopmansfamilie Houtman, die in de handel op Rusland een vooraanstaande plaats innam.
   Had in Rusland als voornaam: Andrej Al’ferev
   Hendrik trouwde met Kathrina Verkuylen.
  • Jacob Holtman.
  • Maria Houtman, geboren op 17-09-1682 in Vologda (Rusl).

Thomas Kellermann


Grafsteen uit 1636 van Hindrich Kellermann

Thomas Kellerman was koopman in Rusland.

Hij stuurde in 1661 zijn in Moskou geboren zoon Heinrich op 12-jarige leeftijd naar het buitenland om medicijnen te studeren. In 1677 keerde hij als dokter in de medicijnen en filosofie naar Rusland terug. De familie Kellermann zou uit Letland afkomstig zijn.

Bij opgravingen in het centrum van Moskou zijn onlangs grafstenen ontdekt met o.a. die van de familie Kellermann.

Inwoners van de buitenlanderswijk in Moskou die stierven werden begraven in Lefortovo aan de overkant van de Jauza, op de Vvedenskoie-begraafplaats, ook bekend als de Duitse begraafplaats. De begraafplaats bleef tot de 20e eeuw in gebruik voor begrafenissen van lutheranen en katholieken.


Bronnen:
- Ausländische Mediziner im Moskauer Russland, Volume 67 - Sabine Dumschat
- Geschichte der Medicin in Russland - Wilhelm Michael von Richter
- Die baltischen Länder und Europa in der Frühen Neuzeit
- Norbert Angermann,Karsten Brüggemann,Inna Pōltsam-Jürjo
- Archäologisches Institut der Russischen Akademie für Wissenschaften

Evert Ysbrandts Ides

Geboren 1657 in Glückstadt (a.d. Elbe), maar van Nederlandse afkomst.

Hij was ontdekkingsreiziger, koopman, diplomaat (ambassadeur in resp. Moskou en Peking). Hij overleed in 1708.

Bronnen:
- Thesaurus
- wikipedia>>
- Three Years Travels from Moscow over-land to China
- Franse encyclopedie


Hendrik van Jever

Volkert van Jever, gedoopt 5 jan 1653 in de Noorderkerk te Amsterdam. Koopman in Archangel, ovl. 1713 in Archangel.
Trouwde te Archangel met Emerentia Pell (dr. van N.N. Pell en N.N. Diekenson), ovl 8 aug 1730.

Kinderen:
- Hendrik van Jever, geb. 1700 in Archangel. Koopman, commissaris tot betaling der gelden en afscheping der teer. Hij trouwt in 1722 te Moskou met Elizabeth Meyer (dr. van Herman Meyer). Zij hebben 7 kinderen, allen gedoopt in Moskou.
- Volkert van Jever, geb. 24 juli 1706 in Archangel. Zat in de raad van Amsterdam (1748-1774) en was Koopman op Rusland.

Bron: Nederlands Patriciaat - Stamboom Van Jeveren

Frans Timmerman

Franz Timmermann - Nederlands koopman in Moskou. Christoffel Brants neemt zijn huis over - in 1714 neemt Hendrik Pieterszn Bodisco dat huis in de buitenlanderswijk van Moskou van Christoffel over, die in 1704 naar Amsterdam was vertrokken. In het verslag van wikipedia over de buitenlandse wijk wordt Franz Timmerman als mentor van de tsaar genoemd. Anna Mons wordt als maitresse van de tsaar aangeduid. En ook generaal Franz Lefort wordt daarin vermeld. De grote brand van 14 september 1812 die Napoleon dwong om zich terug te trekken, maakt een einde aan die wijk.


Familie de Jongh

Genoemd worden als handelspersonen: De weduwe Cornelis de Jong, Steffen en Wouter de Jongh.

Zie hun stamboom.

Madame Mons

Madame Mons - Wellicht Anna Mons, vriendin van Franz Lefort en later maitresse van Peter de Grote (1672-1725). Dochter van Johan Mons, een wijnhandelaar in St Petersburg. Stierf aan TBC toen ze 40 jaar oud (1714) was.

Links:
- The Family Mons
- Artikel van Pauline Kleijer (1996) in De Groene Amsterdammer..
- Kunstkamera in St Petersburg, waar het hoofd van Willem Mons (broer van Anna) zou zijn.
- Historiek-netHendrik Pieterszn Bodisco - aanzienlijk koopman. Had in 1710 in Archangel een omzet van 125.000 roebel terwijl Jan Lups toen een omzet van 100.000 roebel had. Bodisco deed behalve in Moskou, ook zaken in St Petersburg.

Frans Lefort (1655-1699) - Russische admiraal en vriend van Tsaar Peter de Grote. Geboren in Zwitserland en telg uit een Hugenotenfamilie.

Weduwe Hendrik Houtman - Kathrina Verkuylen

Jan Verkuilen - zijn dochter? Kathrina Verkuilen trouwt met Hendrik Houtman, ook genoemd als weduwe van Hendrik Houtman.

Familie Gaarlandt - De broers George, Steffen en Laurens (zonen van George Gaarland), en hun moeder de weduwe Gaarland,
zie de stamboom >>

Nicolaas Danser - liet een huis bouwen aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Christoffel Johannes Germershuysen - koopman in Archangel. Vader? Jan Christoffel wordt genoemd in een kasboekbladzijde, Amsterdam 26 juni 1723.

 


 

 

EINDRULE

top back home

 

 

^