Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Google Books


Beurtvaart

In de tijd van onze vroegste voorvader Berend Jacobsen (1700-1750) bestonden er beurtvaarten, dwz vaste lijndiensten tussen steden. Zo ook tussen Amsterdam en Altona/Hamburg en Haarlem naar Hamburg (al vanaf 1613). Vanuit Haarlem voer een beurtschipper vanaf 1669 elke 100 dagen op Hamburg, na 1701 elke week.


Reglement beurtvaarten tussen Nederland en de Elbesteden(Hamburg) in 1613.
Bron: De Nederlandse Spectator 1898Resoluties van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland (1778).
Hierin worden de uitspraken (resoluties) beschreven naar aanleiding van een aanvraag (missive of request). Deel 2, pag. 639 - 1398, met een index (alfabetische inhoudsopgave) achterin:

 • zeebrieven: misbruik van reders tav scheepstransport mbv burgerbrieven en gesimuleerde verkoop van schepen.
 • Visserij
 • Schippers: p 1279: een verzoek van marktschippers van Geertruidenberg afgeslagen.
 • Schepen: o.a. Namen van door Engelse kapers opgebrachte Hollandse schepen; Geweld van Engelse Kapers tegen Hollandse schippers; Ook in de Sont last van Engelse Kapers.
 • Schepen van oorlog: Ontploft schip in Westindie; Verzoek om convooien voor de bescherming van handel op Engelse en Franse havens.
 • Vrankrijk: Missive van de commissaris van Duinkerken over een mishandeling van een schipper door een Engelse kaper, 18 juli 1778. p 804.
 • Oostenrijkse Nederlanden: verzoek van wijnkopers om bescherming tegen Pruisische Kapers bij Ostende, nav een gerucht in Brussel. Het gerucht blijkt onwaar te zijn.
 • Tollen: onder meer Pruisische tolbedienden vs Hollandse schepen
 • staten van oorlog: 14 schepen en fregatten voor de marine
 • middelen ordinaris: verzoeken van de nijverheid om belastingvermindering.
 • Lootsen/Elseneur: tav een ordonnantie tegen loodsen bij Elseneur
 • Groot Brittannie: over daar opgebrachte Hollandse schepen (met scheepsnamen)
 • Besmettelijke ziekten: maatregelen tegen schepen komende uit de Levant, Constantinopel.


De Belangrijkste Gebeurtenissen in de stad Haarlem

Onder andere de beurtvaart op Hamburg in 1692, en in 1698 de uitvinding van de Haarlemmer olie (die overal goed voor was):

 


Amsterdam Geschiedenissen, Gebouwen en Regeeringe
door Jan Wagenaar, 1767, deel 3 en 4
(in het eerste boek met deel 1 en 2 worden de Amsterdamse geschiedenis en het bestuur van de gereformeerde Kerk beschreven)

 • Deel III:
  • Gebouwen in Amsterdam:
   • Kerken (de overige Protestantse en Katholieke Kerken)
   • Hofjes
   • Huiszittenhuizen
   • Weeshuizen
   • Huizen voor algemeen nut (schermzaal e.d.)
 • Deel IV (v.a. pag. 413):
  • Koophandel
   • Markten
   • Gilden
    • o.a scheepvaart
     • binnenvaart
     • buitenlands (o.a. beurtschippers).
      Genoemd worden producten van en naar Hamburg. Beurtvaart.
      Beurtvaarten op Hamburg moeten afgewisseld worden met vaarten naar Rouen en Londen.
      Alleen Smakschepen mogen als beurtschepen naar de Elbe worden gebruikt.
      De geschiedenis van de Oostzeehandel wordt beschreven (vanaf de veertiende eeuw).


beurtvaarten tussen Amsterdam en Hamburg/Altona


Oostzeehandelgeschiedenis en handelswaren


beurtschepen moeten volgeladen zijn voordat
andere schepen met dezelfde bestemming geladen mogen worden
EINDRULE

top back home