Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

home


Hoe verder?


Onze verste voorvader is Berend Jacobsen. Van hem is alleen bekend, dat zijn vrouw Engel Elhard heet, en dat hij de vader is van de ons bekende Jacob Jacobs(en) en Jan Jacobs(en).

Berend en Engel leefden in de periode 1700-1750. Niets is evenwel bekend over geboorte en huwelijk van het echtpaar, noch waar zij zijn overleden.

Wat was de situatie?

In 1727 werd het eerste kind gedoopt van Engel Elhart, en wel als Jacob Elhart. Zij was toen blijkbaar nog niet getrouwd met Berend Jacobsen. Als hij aanwezig was geweest, dan was het gewoon dat er op dezelfde dag van de doop werd getrouwd. Dat is niet gebeurd, dus kunnen we concluderen, dat hij er niet was, door bijvoorbeeld militaire dienst of doordat hij zeevarend was. In 1729 bij de doop van haar tweede kind was zij wel getrouwd (het tweede kind Johan Jacobsen, kreeg meteen de naam Jacobsen toebedeeld).

Toen zij nog niet was getrouwd en zwanger was van haar eerste kind, moest zij ergens hebben gewoond. Het meest waarschijnlijk is, dat zij inwonend was bij haar werkgever (bijvoorbeeld als dienstmeisje op een boerenhoeve) of bij haar ouders (dit laatste is minder waarschijnlijk, omdat we in de kerkregisters van Ottensen geen andere inschrijvingen met de naam Elhard gevonden hebben (wel een doop in Hamburg van een meisje met 4 voornamen, wat verwantschap minder aannemelijk maakt).

 

Het zoeken naar hen wordt bemoeilijkt doordat de naam Berend Jacobsen veel voorkomt, terwijl de naam van zijn vrouw helemaal niet opduikt.

Op internet komen we o.a. de volgende namen tegen:

 • Berend Jacobsen Karpfanger (1622-1683) uit Hamburg. Zie verder >>
 • Een familie (Dirich) Jacobs die zouttransporten regelt van Schotland (1681).
 • Verscheidene personen met de naam Barent Jacobs/Jacobse bij de VOC.
 • Een Jacob Jacobs van 1622 uit Friedrichstadt.
 • De Sonttolregisters geven steeds meer gegevens prijs (situatie 2015): een Berend Jacobs uit Hamburg in 1734:


registratie datum schipper, thuishaven, vertrek - bestemming

13-04-1635 Berendt Jacobsen Amsterdamb Amsterdamb - -
20-05-1635 Berndt Jacobsen Amsterdam Curland - -
05-07-1635 Berentt Jacobsen Amsterdamb Amsterdamb - -
12-08-1635 Berentt Jacobsen Amsterdamb der Stolpe - -
18-07-1642 Berent Jacobssen Amsterdam S. Hybes - -
07-09-1642 Berendt Jacobsen Ambsterdamb Reuell - -
08-04-1647 Berendt Jacobsen Amsterd. Seydres - -
30-06-1647 Berendt Jacobsen Ambsterdamb Køningsberg - -
22-04-1650 Berendt Jacobsen Horn Hullandt - Wiborg & Fiulandt
12-10-1650 Bert Jacobsen Ambsterdamb Amsterdamb - Østerpaa
15-10-1650 Bernt Jacobsen Horn Horn - Køningsberg
17-06-1651 Berendt Jacobsen Horn Køningsberg - Holland
18-10-1674 Berent Jacobsen Rob Flielant Amsterdam - Kiøbenhaufen
13-04-1683 Berent Jacobss Harlingen Harlingen - Dantzig
13-05-1683 Berent Jacobssenn Harlingen Dannszig - Amsterdam
20-06-1683 Berent Jacobss Harlingen Embden - Dantzig
20-07-1683 Berent Jacobss Harlingen Dantzig - Amsterd.
07-10-1703 Bernhard Jacobsen Soet Stockh. Riga - London
21-05-1733 Berendt Jacobsen Ahrendahl Bordeaux - Helsingør
4-10-1734 Berend Jacobs Hamborg Hamborg - Dantzig >>
03-05-1737 Bertel Jacobsen Dragoe Kiøge - Fridrichshald
10-06-1737 Bertel Jacobsen Dragoe Christiania - Kiøge
15-05-1738 Bertel Jacobsen Dramen Dramen - Kiøge
28-04-1741 Berend Jacobsen Arendahl Bordeaux - Kiøbenhafn
16-05-1741 Berend Jacobsen Arendahl Kiøbenhavn - Arendahl
06-09-1742 Bertel Jacobsen Dragøe Kiøbenhafn - Friderichshald
09-10-1742 Bertel Jacobsen Dragøe Ahrendahl - Kiøbenhaun
26-08-1749 Berend Jacobsen Arendal Arendal - Kiøbenhavn
10-09-1749 Berend Jacobsen Arendahl Kiøbenhavn - St. Malo

Berend Jacobs(en) overleden < 1753

02-05-1754 Berend Jacobsen Arendahl Arendahl - Kiøbenhavn
17-05-1754 Berent Jacobsen Arendall Kiøbenhafn - Arendall
04-05-1755 Berend Jacobsen Arendal Bordeaux - Kiobenhafn
02-06-1755 Berend Jacobsen Ahrendal Kiøbenhavn - Ahrendal
05-11-1767 Berend Jacobsen Rosenmeyer Kiøbenhavn Kiøbenhavn - Westindien
01-11-1769 Berend Jacobsen Rosemeyer Kiøbenhavn Kiøbenhavn - Friderichshald
01-07-1770 Berent Jacobs Rosenmeyer Kiøbenhaun Dantzig - Franckerige
18-11-1770 Berend Jacobsen Rosenmeyer Kiøbenhaun St. Martin - Kiøbenhaun
11-06-1771 Berent Jacobsen Rosenmeyer Kiøbenhaun Kønigsberg - Tronhiem
27-06-1772 Berend Jacobsen Rossenmeyer Kiøbenhaun Kiøbenhaun - Tronhiem
19-09-1772 Berent Jacobsen Stavanger Pernau - Stavanger
14-05-1774 Berend Jacobs Pinck Lybeck Bordeaux - Lybeck
22-07-1774 Berend Jacobs de Jong Amsterdam Amsterdam - Østersøen
13-11-1775 Berend Jacobs Pinck Lybeck Lybeck - Bordeaux
12-09-1776 Berend Jacobs de Jonge Amsterdam Amsterdam - Riga
11-05-1777 Berend Jacobs de Jonge Amsterdam Amsterdam - Riga
19-07-1783 Berend Jacobs Ostende Havre de Grace - Frederickshavn
17-06-1786 Berend Jacobs Amsterdam Memel - Amsterdam
30-06-1786 Berend Jacobs de Jonge Amsterdam Narwa - Amsterdam
08-07-1790 Berend Jacobs de Jong Amsterdam Narwa - Amsterdam
02-04-1791 Bertel Jacobsen Dragøe Kiøbenhavn - Christiania

 


 

Familie Dirich Jacobs

boekpagina over zouthandel

In dit boek (pagina 90) staat onder meer vermeld dat Hamburger en Bremer schippers tijdens de 9-jarige oorlog (1688-1697) met Frankrijk onder de neutrale Deense of Zweedse vlag gingen varen (Deens via Altona en Glückstadt, Zweeds via Stade) om hun handel met Schotland/Shetland veilig te stellen.

Op pagina 104 is te lezen dat er de volgende zoutproducten bestaan:

 • Zout uit Spanje, Portugal of Frankrijk d.m.v. zout uit door zonlicht verdampt zeewater
 • Lüneburger zout dat zuiverder maar veel duurder is.
 • Het goedkope Schotse zout uit verdampt zeewater d.m.v. vuurgestookte ketels. De kwaliteit is slecht, maar goed genoeg om vis te conserveren.


Friedrichstadt

map
Friedrichstadt

In Friedrichstadt is een Jacob Jacobs gevonden uit de periode omstreeks 1622.
Friedrichstadt aan de rivier de Eider, werd gesticht in 1621 ter bevordering van de handel tussen Spanje en Rusland. Vele Remonstrantse Nederlandse handelaren en schippers werden aangetrokken vanwege de godsdienstvrijheid aldaar en de Nederlandse bestuurstaal.

Eenzelfde project was Glückstadt (aan de Elbe).

Links:
Friedrichstadt (Sleeswijk-Holstein) , die Holländerstadt: http://friedrichstadt.de/de/tourismus/index.php

Uit: http://stadtgeschichte-friedrichstadt.de/stgf/wp-content/uploads/2012/11/HEFT15.pdf

Seite 48: Wussten Sie:

 • daß Isaac Ovens aus Friedrichstadt im Jahre 1685 in der Gemeinde Drage 65 Demath 2 Saat 6 Ruthen und 8 Fuß Land auf Spetgen besaß?
 • daß Claes Joris van Aken 1636/37 in 9 Partien 665 Pfund Wolle und 1 Boxhau Bier verladen ließ?

 • daß Jacob Jacobs 1622 für sein 100 Lasten großes Schiff „DE DUYVE“ einen herzoglichen Seepaß für die Fahrt auf Norwegen und Spanien beantragte?

 • daß Joan Willems Verdam 1634 mit 36.0.0 Mark am höchsten besteuert wurde ....
 • daß 1834 von den 75 jüdischen Familien sich 11 Familien vom Schlachterhandwerk ernährten ....
 • daß 1627 der Magistrat berichtete, der hohe Weg nach Seeth sei gut und wenn er nur mit ein wenig Sand befestigt werde, er dann auch bei Regenwetter und zur Herbstzeit zu brauchen sei?
 • daß 1629 Leenart Gerrits Kerskom Gerichtsbote war ....
 • daß Levi Abraham, ein junger in Friedrichstadt aufgezogener Jude angab, das in holländischer ....
  Sprache abgefaßte Stadtrecht weder lesen noch verstehen zu können? 1738


Ene Berend Jacobs, overleden in 1678 in Altharlingersiel, Werdum, bron >>

Bernd JACOBS

15.03.1686 in Altharlingersiel, Werdum, Ostfriesland, Preussen
15.06.1740 in Hamburg, Hamburg
!QUELLE:OSB Werdum Nr.458. ; 21 Oktund HEYKEN "Weinkaufsprotokolle Esens" S.155, Seriem *47 * beim alten Harlingersiel, 21.10.1718 Behrend JACOBS Land. Da er noch lebt, kein Wkf; 15.6.1 740 + Behrend JACOBS zu Hamburg. Der halbe Platz..... ist gesetzt auf Jacob BEHRENDS (nicht i m OSB) 
Echtpaar Kinderen
Geen echtgenoot gevonden! Geen kinderen gevonden!
Ouders Broers en Zusters
Vader: Jacob BERENDS
in Altharlingersiel, Werdum, Ostfriesland, Preussen
▭ 7.10.1691 in Werdum, Ostfriesland, Preussen
Peter JACOBS ✶ 26.02.1678 in Altharlingersiel, Werdum, Ostfriesland, Preussen, † overleden
Anne JACOBS ✶ 23.03.1683 in Altharlingersiel, Werdum, Ostfriesland, Preussen, † overleden
Moeder: Barber 
✶ in Werdum, Ostfriesland, Preussen
† overleden

Ene Berend Jacobs, overleden in 1740 in Hamburg en geboren in 1686 in Altharlingersiel, Werdum, bron >>


Gilden
Voor verscheidene beroepsgroepen bestonden er in Nederland gilden met strenge regels voor de gildebroeders. Voor de beurtschippers was er een eigen schippersgilde, alsook een voor beurtschippers die op het buitenland voeren (zie de pagina googlebooks >>). Mogelijk bestaan er in Nederland, Duitsland of Denemarken namenlijsten met deze schippers.

In Parijs was in de middeleeuwen het grootste gilde het schippersgilde. Parijs ontleent daaraan haar stadswapen, met het devies "Fluctat nec mergitur" (het schommelt op de golven, maar gaat niet onder).

 

Digitaal archief Hamburg

Een deel van het staatsarchief van Hamburg is gedigitaliseerd. De titels van de meeste archiefstukken zijn bekend, maar helaas is een groot deel van de inhoud verdwenen tijdens de grote brand van 1842.

De kerkregisters van de Engelse Kerk en de Franse Kerk zijn later overgedragen en zijn nog in takt. Maar daar zullen we weinig aan hebben, want de resp. doop, trouw en overlijdensboeken van de Lutherse kerken van Altona/Ottensen en Hamburg bevinden zich in Pinnenberg, en die hebben we al bekeken.

archiefoverzicht HamburgFranse Kerk Hamburg
belastingsarchiefarchiefoverzicht

Er schijnt ook informatie te zijn over handel en scheepvaart over de periode (1366-) 1432 tot 1928 alsmede over belastingzaken.
Altona en Ottensen waren echter Deens gebied, en misschien moeten we daarvoor ook in Deense archieven zoeken.
In het stadsarchief van Amsterdam zijn averij-grossen (1700-1810) aanwezig met een index daarvan. Misschien bestaan deze ook in Hamburg.


DNA - onderzoek

De afstammingsgeschiedenis van de mens wordt onderzocht door de genografie, een jonge tak van wetenschap die gebruik maakt van het DNA van mensen, anders dan taalrelaties en archeologische vondsten zoals in andere wetenschappelijke takken. Aan de hand van het Y-DNA (via de vaders) en het mitochondriale mtDNA (via de moeders) komt men tot een aantal mannelijke (in Nederland vooral: R1b1a2-M269/S13) en vrouwelijke Haplogroepen (in Nederland vooral: H).

Voor een overzicht van mogelijkheden van genografie: zie ook deze DNA-website >>

Heritage DNA test voor Ronald de Groot

 

Verder onderzoek

Wij blijven doorzoeken met de verwachting, dat deze pagina behoorlijk gevuld zal raken, maar misschien zonder dat we ooit meer over onze voorvader Berend Jacobsen zullen weten.

 

EINDRULE

top home

 

 

^