Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Een Nederlandse kolonie in ArchangelReisbeschrijving van Cornelis de Bruijn.
Vertrek uit Archangel naar Moskou op 11 dec 1701.
Genoemd: "Heer Kinsius kennis van aartsbisschop van de stad". "Wouter Ewouts de Jongh, Hollands koopman, in Archangel en in Moskou".
Bron: Google books: "Reizen over Moskovie, door Persie en Indie", door Cornelis de Bruin

Opmerking: In 1701 wordt Wouter de Jongh beschreven als een aanzienlijk Hollands koopman. Maar wie is deze Wouter? Uit onze stamboom is er ene Wouter Wouters de Jongh (1695-1773) bekend, maar die is dan pas 6 jaar. Zijn vader heet ook Wouter (i.p.v. Ewout, maar dat is verwant aan Wouter), geboren in 1670. Die heeft daar wel de leeftijd voor, maar hij heeft een ander patroniem, n.l.: Cornelisz. Ene Wouter Ewouts de Jongh vinden we wel in het doopboek van Amsterdam:

Uit een doopboek van stadsarchief Amsterdam: 22 okt 1692, Zuiderkerk (Herv), ds van Oostrom
Gedoopt: Geertruijt, dochter van Ewoud de Jongh en Sara van Sta. Getuigen: Wouter Ewouts de Jongh en Catrina de Bock


Vermeld is: Abraham Kintsius, belangrijk Nederlands handelspersoon te Archangel en Moskou, 1717, 1739

Bron: Stadsarchief Amsterdam, doop 9 feb 1717, Nieuwe Kerk (Herv), ds Schulting:
Dopeling Abraham (vernoemd naar de vader van Hendrik?), zoon van Hendrik Kintsius en Christina Johanna Backer.
Getuigen: Michael Kintsius (broer van Hendrik?) en Judith Kintsius

 


 

Bronnen voor verder onderzoek:

  • Reizen naar de Oostzee: Het project The Soundtoll Registers Online beoogt gegevens over circa 1,8 miljoen vaarten van handelsschepen te publiceren. Het betreft doorvaarten door de Sont, de zeestraat tussen Denemarken en Zweden, van de zestiende tot de negentiende eeuw. Opmerking: De doorvaarten van de broers Jacob en Jan Jacobs de Groot zijn door ons onderzocht en opgetekend.
  • Reizen naar de Oostzeehaven Elbing geeft een overzicht van Nederlandse schepen die voorkomen in de pondtolregisters van Elbing in de periode 1585-1700.
  • In de reeks Rijksgeschiedkundige Publicatiën  verschenen vele delen over de geschiedenis van de Nederlandse overzeese handel. Zie bijvoorbeeld de samenvattingen van duizenden Amsterdamse notariële akten met betrekking tot de Oostzeehandel (1593-1625) en circa 1400 Franse notariële akten uit La Rochelle (1423-1585) en Bordeaux (1470-1520). Opmerking: Maar deze perioden zijn voor ons onderzoek te vroeg.
    Al deze delen zijn ook beschikbaar op internet: www.historici.nl/retroboeken/oostzeehandel of http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/mgn/#page=0&accessor=toc&view=imagePane

top      
home

 

 

 

^