Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

Eilandvoogden, dominees en onderwijzers op Juist


Eilandvoogd

Op het eiland Juist werd toezicht gehouden door een eilandvoogd. Hij moest verantwoording afleggen aan de rentmeester op het vasteland ("Renthei in Norden").

Zijn taak bestond ondermeer uit:

De instructies voor de eilandvoogd Ulrich Ubben (1779) zijn gevonden in het archief van Aurich. Opmerkelijk is dat deze zijn geschreven in de Nederlandse taal. Behalve eilandvoogd was hij ook kroeghouder en marskramer. Hij volgde voogd Diedrich Feldhausen op, die naar Norderney werd overgeplaatst (voogd op Norderney: 1779–1794) . In het staatsarchief van Aurich is een schrijven te vinden (Rep. 6 Nr 695), waarin de voogd en dominee Leiner strijd voeren over de verdeling van wrakhout (1767-1768).

Heden wordt het eiland bestuurd door een burgemeester.

 

Kerk

Op Juist was een Evangelisch Lutherse kerk aanwezig met een dominee (Pastor). Dopen, huwelijken en overlijdens van de inwoners van Juist werden door hem bijgehouden in een kerkregister ("Kirchenbuch)".

Heden zijn er twee kerken op Juist: een Evangelisch Lutherse en een Katholieke kerk.

 

School

Er was één klas voor alle schoolgerechtigde kinderen. De ouders moesten schoolgeld betalen. In perioden, dat er geen onderwijzer was, werd onderricht gegeven door de dominee. Niet alle kinderen kwamen naar school, en soms van één gezin om en om.


Jaar

Voogd

Dominee

Onderwijzer

Bijzonderheden

Familie op Juist


 

 

 

 

 

1516
|
1650

- J. Stracke
- Evert van Pylsum
- Johann Styttert
- Lammert Johanns
- Hinrich Luiken
- Hayken Suhr
- Arendt Futterknecht
- Henrich Jurriens
- Johann Henrichs
- Joris Janssen

   
1618-1648:
30j. oorlog
 
1650

Jan Weyerts
(1650-1715)

 

Focke Janssen
  1651, St Pietersvloed: Eiland Juist in tweeën gesplitst. Pas in 1900 zijn de twee delen herenigd.

Johan Hilrichs/Arends? ~1625 - ~1660

Henrich von Ravensberg 1672 vertrokken naar Spiekeroog    
Hermann Coordes 1675
 
Hajo Higgen
1682: naar Ochtelbur
   
Berend Harms Rademacher
1682-1688
    Arend Janssen (~1661-†1743)
(zn van Johan Hilrichs/Arends?)
X
Jantje Bojen (~1665-†1738)

Stientje Janssen
(dr van Johan Hilrichs/Arends?)
X
Johan Hilrichs (~1670-†1734)
(zn van Hilrich Janssen & Hauke)

Johan Naudaeus
1689 - †1695, verdronken op het Bantzand
    Trientje Arends (1705-†1761)
(dr van Arend Janssen & Jantje Bojen)
X
Jan Janssen (~1700 - ?)
(zn van Johann Hilrichs en Stientje Janssen)

Elias Tilen
1697-1704

Anton Laurents Altmann
Pastor u. Schulhalter:
1704 - †1731 (80j)
Getrouwd met Anna Elisabeth Magdalene von Klocke.

1717 “Weihnachtsflut”
18 huizen beschadigd en 9 weggeslagen op het eiland van Billdorf; de huizen worden niet meer opgebouwd; op het oostelijke eiland geen schade

1704
1715

Weyert Janssen (1689-1754)
(zn van Jan Weyerts)
Voogd:
1715 - < 1724

1724

Dirk Eden, †1742
X
Antje Arends

Voogd:
<1724 - 1742

1731

Carl Eberhard Cadovius
Pastor u. Schulhalter:
1731- †1738

1736  

Schulhalter
Johann Hinrich Cöster
1736

 
1738

 Halle Edden Boyunga
1738-†1753,
in Aurich overleden

 

Carl Gilberts
1738-1756
  Stientje Janssen (1733-†1811)
dr van Jan Janssen & Trientje Arends
1753 X
Jacob Jacobs de Groot
(1727 Altona - †1775 op zee)
1753  

1753: Pokkenepidemie    (Blattern)

1754
Oltman Dircks (zoon van
Dirk Eden)
voogd:
1754-17..
Gerhard Christoph
Vechtmann
1753-1765 vertrokken
naar Werdum
Garrelt Hermens
1756
1760: dysenterieplaag in Mitteldorf
1765 Gerhard Julius
Leiner
1765-1771
Naar Biersum
vertrokken
Lukas Janssen Hooft
1767
Armenvorsteher:
Heere Arends en
Harm Gerjets
1769

Diedrich Feldhausen
voogd:
<1768 - 1779

In 1779 naar
Norderney
vertrokken

Ude Jürgens de Buhr
1769
1771 Johannes
Ludwig
Meene
1773-1780
Armenvorsteher:
Tot 1775: Jacob Jacobs
de Groot: daarna
Jan Jacobs de Groot
met Jacob Janssen Oltmanns

Berend Jacobs de Groot
(1773 Juist - †1829 Wichelen)
X
Rena Mos (uit Appingedam)
In 1815 uit Juist vertrokken

 

1779

Ulrich Ubben
(1749-1834)

Voogd:
1779 - ?

Berend Friedrich
Gnaphay
1780-1781
 
  H.W. Ihnen
1782-1785
 
1785
Willem Dirk Hinrichs
1785-1831

 

1785: De kerk is verhuisd
naar het oosten

Egbert Johannes de Groot
(1803 Juist - 1877 Amsterdam)
met ouders in 1815 uit Juist
vertrokken.

In 1810-1815 zat hij op school bij
schoolmeester Willem Dirk Hinrichs

Dominees:
Ds Hölscher (tot 1806) en
Ds Leiner (1806-1809)

 
Henrich Christian
Müller
1789-1790
 
1790 Lorenz Eberhard
Hölscher
1790-1806
vertrokken naar
Aurich
 
1806 Hans Thomas
Leiner
1806 - †1809
tijdens mist
verdronken
 
1815   1809-1822:
geen pastor

kerkbeheerders:
1811:
Johann Jansen Fisser
Johann Onnen Fisser
1819:
Hilrich O. de Koe
Onken Hilrichs
Franse/Hollandse
tijd (1808-1813).
Preken moesten in het Nederlands
1822   Henricus Bonaventura Kirchhelfer
1822-1825

 
1825   Gerhard Crino Ansmink,1825-1829, naar Amdorf vertrokken
1825 stormvloed:
5 huizen vernield;
er heerst armoe;
200 inwoners op Juist
 
1835          
1866
Heinemann
Oltmann Wilken Bracklo
Christopher Tiedken
 


Uit het jaarboek Geschiedenis Norderney 1398 -1711:

 

En inschrijvingen van diverse Pastors in andere plaatsen: Zie verder >>

 

 

top  
back
 
home

 

 

 

^