Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

Schippers De Groot

In het jaar 1720 waren er op Juist in totaal 20 schippers met een eigen schip geregistreerd. In 1782 24 zeeschepen. In 1790 daalde dit aantal tot 15, in 1798 nog 11 en in het jaar 1811 telde Juist nog slechts 7 eigen schepen.  Volgens Onno Fisser waren er in 1762 bij 60 huishoudens op Juist 25 schepen geregistreerd. Juist had geen eigen haven. Wel een rede, maar die was 's winters te gevaarlijk wegens ijsgang.

Van een aantal familieleden weten we dat hun schip elders geregistreerd was. Met name in Dokkum en van één is bekend dat zijn schip In Emden geregistreerd was. Het is niet onwaarschijnlijk dat er veel meer schepen van schippers van Juist, waaronder familieleden, in Emden geregistreerd waren, gezien de grote omvang van de haven van Emden in sommige tijdvakken. Uitgezocht moet worden wat er in de stadsarchieven van Emden te vinden is aan registratie van schepen en bijbehorende familieleden. Dit geldt overigens ook voor de havens van Marienhafe en Esens (band I: blz. 160).

Wat we ook niet weten is welke rol onze familieleden gespeeld hebben in de geschiedenis van de Oostfriezen op het vasteland. Trouwens sowieso niet van de Juister bevolking. Hoe geïsoleerd leefden de  eilandbewoners?

 

Van de volgende familieleden weten we met zekerheid dat ze (deels) een eigen schip hadden:

NAAM

GEBOREN/OVERL.
NAAM SCHIP
REGISTRATIE
Jacob Jacobs de Groot *1727 Altona
†1775 op zee bij Schiermonnikoog

1.Kofschip De Jonkvrouwe Maria
1755-1764

2.Kofschip Sibillina & Hillegonda
1764-1770

3.Smakschip,
De Jonge Jan  & Engelina
1770-1775

- Dokkum 12 apr. 1755
1753
- Not. Akten Amsterdam 1761, 1762, 1763: Jonkvrouwe Maria
- Not. Akten Amsterdam: 1764, 1767: Sibillina & Hillegonda.
- Sontregisters Thuishaven Amsterdam
1761 Sontregisters. Thuishaven Friesland
4x in de  Sontregisters. Idem
Idem 2x thuishavens Friesland en Dokkum
Ook registratie in 1755,t.m. 58 en ’60 en 2x ’61
- dec 1762 - Schade door ijsgang tussen Den Helder en Texel; vonnis van averij-grosse
- 1770 schip vergaan (Sibbilina & Hillegonda) bij Norderney.
- 1772 en ’73 Estland. Met Smak, De Jonge Jan  & Engelina.
- 1775: schip vergaan met man en muis (wellicht de Smak, De Jonge Jan & Engelina.

Jan (/Johan) Jacobs de Groot *1729 Altona
† 1811, Juist
Smakschip
“De Twee Gesüstern”, 50 lasten

Dokkum 26 juli 1760
Sontregisters 1761 4x
1762 4x, 1763 3x.  1764 1x. 1765 1x. 1767 3x. 1768 2x. 1769 1x. 1770 1x. 1775 1x. 1776 2x. Thuishaven steeds Friesland of Dokkum
Not.Akten Amsterdam:1761, 1772: de 2 Gesusters

Hildrik//Hendrick/Hinrich
Onnen de Groot (aangetrouwd)

* 1718 te Juist
† 1768, Noorwegen

1.De Gouden Arent
2. De 3 Gebroeders

Dokkum 24 mrt 1759
Sontregisters 1760
Not. Akten Amsterdam: 1750 (de Gouden Arent), 1765 (de 3 Gebroeders)

Onne Arends (schoonvader van Jan Jacobs de Groot)

* 2 sep 1706 te Juist
† 21 dec 1785 te Juist

1.De Gouden Arent
2. De Hazina

Ned.Gedenkboek Mercurius: Kaping, 1747, 1753: De Gulde Adelaar.
Dokkum: 26 feb 1747
Sontregisters 1738-1741, 1743, 1748,1749, 1751-1757, 1760-1763, 1769.
Not. Akten Amsterdam: 1744 (de Gouden Arent), 1751-1754 (de Hazina)

Berend Jacobs Jansen de Groot *1763 te Juist
†1814, Juist
schipper  
Berend Jacobs de Groot *1773, Juist
†1829, Wichelen (Dendermonde)
schip De Hoop  
Egbert Johannes de Groot *1803 te Juist
†1877 Amsterdam
schipper  
Barend de Groot *1815. Zaandam Tjalk "De vier Gebroeders", 1886 Bron: patientenregister Binnengasthuis
Mattheus de Groot

*1818, Groningen
†1882, Amsterdam

schipper

 

 
Johannes de Groot *1826, Dendermonde
†1863, Amsterdam
schip Vrouwe Gesina  
Barend de Groot *1859 Amsterdam
†1927, Haarlem
sleepbootkapitein  
Pieter Jelles (Piet) de Groot *1889, Haarlem
schipper  
Jan de Groot *1883, Amsterdam schipper  

 

De volgende schippers met de naam (de) Groot zijn naar alle waarschijnlijkheid geen familieleden:

NAAM

GEBOREN

NAAM SCHIP

REGISTRATIE

Jan Siever de Groot

1781 Veendam

De Goede Hoop, 50 lasten

 

Hinrich Janssen Groot

1782

De Vrouwe Bettje, 30 lasten

 

Jacob de Groot

Veendam, 1782

De Vrouw Elisabeth, 26 lasten

 

Hindrik Dirks Groot

1781

De Vrouw Martha, 22 lasten

 

Hinderk de Groot

1781

Rolina, 70 lasten

 

H.W. de Groot

1819

Tjalk “De Goed Hope”, 38 lasten

 

De Groot  (matroos)

 

Brik ‘Gustav’

“gestrand 1878 ten N. Aberdeen

Pieter Engelberts de Groot

 

Paradijs

 

Overgrootvader de Groot

1889

Jacht Concurrent”

Gebouwd in Oldersum

Geert de Groot

1888

?

 

Dirk Onnen

1742

De Drie Gebroeders, 25lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: brieven van Onno Fisser aan ons van 26 en 27 sept. 2010

 

eindregel

top  
back
 
home