Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Notariële akten over schepen van Juist

In het stadsarchief van Amsterdam zijn scheepsakten gevonden van Juister schippers:

 


1. Aktes met schipper Jacob Jacobs de Groot


Gegevens uit Notariële akten in Amsterdam over lading en schip van schipper/stuurman Jacob Jacobs (de Groot).

  • Akte 14 dec 1752: Jacob Jacobs stuurman op de Hazina met schipper Onne Arends en broer Jann Jacobs als zeilvastmaker.
  • Akte 22 okt. 1753 Jacob Jacobs stuurman op de Hazina met schipper Onne Arends en broer Jan Jacobs als zeilvastmaker.
  • 1757: Jacob de Groot als stuurman op "De Juffrouw Maria" met schipper Johannes Dirksz.
  • 1761: een contract tussen een bevrachter en schipper Jacob Jacobs de Groot op zijn kofschip "De Juffrouw Maria" voor een reis naar Göteborg (Zweden) en weer terug.
  • 8 febr 1762: Een akte over een aanvaring bij Pampus.
  • 27 sept 1762: Een akte over schade aan de lading en de oorzaken daarvan tijdens de terugreis van Koningsbergen (Kaliningrad) naar Amsterdam met het schip "De Jonkvrouw Maria" en schipper Jacob Jacobs de Groot.
  • 16 feb 1763: Een akte t.b.v. een averij-grosse tijdens een winterse reis van Göteborg naar Amsterdam
  • 16 mei 1763: een machtiging van schipper Jacob Jacobs de Groot (komend met zijn kofschip "De Juffrouw Maria" van een reis naar Göteborg) aan derden om zijn zaken te regelen.
  • 23 aug 1764: Door nattigheid schade aan de lading op het schip de "Sibbelina Hillegonda". Reis: 't Vlie, Vlecker (Fleckeröy, bij Kristiansand, Noorwegen), Noordzee, Danzig, Sont.
  • 28 dec 1767: Een akte over schade aan de lading en de oorzaken daarvan tijdens de terugreis van Danzig (Gdansk) naar Amsterdam met het schip "Sibbelina en Hillegonda" en schipper Jacob Jacobs de Groot.

Door op de bovenstaande jaartallen te klikken wordt de akte zichtbaarEn twee notariële akten uit Den Helder in 1763:

insinuatie en protest uit naam van schipper Marten Johannes, aan Jacob Jacobs de Groot, 22 jan 1763

Bron: Index op notariële akten, archiefnummer 25.3.002, Notaris P. de Leeuw, inventarisnummer 1793, aktenummer 241
Gemeente: Den Helder, Periode: 1753-1788

Insinuatie of aanzegging: laatste waarschuwing alvorens een proces in gang wordt gezet.
Protest: verklaring dat acties die door een ander zijn ondernomen en eventuele gevolgen daarvan niet geaccepteerd worden.


Attestatie van het scheepsvolk van 't schip De Jonkvr. Maria, ter regten van Jacobs Jacobsz de Groot, 16 feb 1763

Bron: Index op notariële akten, archiefnummer 25.3.002, Notaris P. de Leeuw, inventarisnummer 1793, aktenummer 255
Gemeente: Den Helder. Periode: 1753-1788

Attestatie of verklaring: verklaring omtrent een feit(-en), of een toedracht. Een formele verklaring die moet dienen als getuigenis.

 2. Aktes met zijn broer schipper Jan Jacobs de GrootGegevens over lading en schip van schipper Jan Jacobs de Groot (broer van Jacob).

  • 16 feb 1761: schip De Twee Gesusters, zware stormen, porselein gebroken, lading nat. Reis: Delftsziel, Frijborgh, Memersbalg, Gottenburg, Coxhaven, 't Vlie.
  • 23 mei 1772: Schip de Twee Gezusters. Reis: St Petersburg, Rouen, Croonstad (30 km ten Westen van St Petersburg), Dokkum
  • Akte 24 mei 1773: Schip de Twee Gezusters met Jan Jacobs (schipper), Jacob Robertsz (matroos), IJsbrand Louwaert (stuurman), Jan Jurjens (kok). Op 18 april 1773 van Danzig vertrokken. Geladen met o.a. potas en weedas, pakken linnen en wat houten schappen. Op 22 april slecht weer; op 26 april in de Sont, op 28 en 29 en 1 mei ook harde wind en hoge zeeën. Op 3 mei een haven in. Op 4 mei weer vertrokken en op een klip gestoten; om van de klippen los te komen een loods genomen. 7 mei in 't Vlie, vervolgens in Amsterdam de lading gelost. Notaris Philippus Dorfling


Transcriptie:

23 mei 1772

Op alle welke conditien deze bevragting is gesloten verbindende de hier eerste comparant zich tot inlading van voornoemde lading en voorts de lading zelve en de schipper zijn voorschreven schip en gereedschappen van dien.

Gepasseert in Amsterdam en presentie van Jacob Perunier en Jan Hindriks Nieuwenhuijs als getuigen

Met handtekening van schipper Jan Jacobs de Groot (broer van Jacob).

Zie verder >>

 

 

Bronnen:

 • stadsarchief Amsterdam
 • google books
 • wikipedia

 


3. Met schipper Onne Arends, de schoonvader van Jan Jacobs de Groot


Gegevens over lading en schip van schipper Onne Arends:

  • 4 apr 1744: Bevrachtingscontract. Smakschip de Goude Arent, Dantsigh, Harlingen
  • 10 nov 1751: Op het schip 'Hazina'; Beladen met thee en porselein; botsing op zee met een ander schip; schade aan masten en lekkage; Oostrise=Risør (N), Schagen (DK), Texel (NL), Fleckeren (Fleckerøy, N), Sannoër, Oosterise (N), Gottenburg (S). Scheepsverklaring (1751) en averij grosse vonnis (1753).
  • 18 nov 1749. Attest. Twee partijen katoen gekocht en verzonden. Rouen (Franse tekst). Schip De Hazina met kapitein Onne Arents.
  • 29 juni 1752: schip de Hazina, reis: Gottenburg, Oostvriesland
  • 3 juli 1752: schip: de Hazina; schip: de Gulden Fortuna, Schagen
  • 14 dec 1752: Akte met schip de Hazina. Vertrek okt 1751 van Gothenburg. Onderweg storm met schade aan schip. Aangekomen 27 dec 1751 in Amsterdam.
  • 22 okt 1753: schip de Hasina. Lading: thee, ijzer. Reis: Hamerzond, Gottenburg, Texel
  • 9 mei 1754: schip de Hasina, reis: Dantzig, de Zond, Oud Hijlzond, Jutse kust, 't Vlie

Bron: Notariële Akten (stadsarchief Amsterdam - indexen):

  • archiefcode akte 12395
   notitie schip de Goude Arent, Dantsigh, Harlingen
   voornaam Onne
   achternaam Arends
   datum 1744-04-04
   bitpub-ID 13.835.058.104.132
  • archiefcode akte 14520
   notitie schip den Gouden Arent; gerst. Texel, Pillau (voorhaven bij Koningsbergen/Kaliningrad), de Zond, Trettefioerd, Koningsbergen
   Hilderik Onnes (de Groot), neef van Onne Arend
   datum 1750-09-25
   bitpub-ID 13.835.058.119.252
  • archiefcode akte 16054, scheepsverklaring okt 1751. Bijzonderheden: Jan Jacobsz (zeilvastmaker) wordt genoemd. Is hij de broer van onze voorvader Jacob?
   notitie Op het schip 'Hazina'; Beladen met thee en porselein; botsing op zee met een ander schip; schade aan masten en lekkage. Daarna storm en hoge golven; Oostrise=Risør (Noorwegen, boven Arendal), Skagen, Texel, Fleckeren (Fleckeröye, eiland bij Kristiansand, Noorwegen), Sannoër, Oosterise, Gottenburg
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1751-10-11
   bitpub-ID 13.835.058.114.360
   Averijgrosse vonnis 14-9-1753 , Akte: Averijgrossen archiefnummer 5061, inventarisnummer 2845.
  • Notariële archieven, archiefnummer 5075, inventarisnummer, aktenummer 19384, Scheepsverklaring van 14 dec 1752 te Amsterdam, Schipper: Onne Arends; Jacob jacobs de Groot: stuurman, Jann Jacobs de Groot: zeilvastmaker, Schip De Hazina vertrokken van Gothenburg op 23 okt. Op 24 okt 17151 storm en hoge golven bij Schagen, hevige storm tussen Noorwegen en Jutland. Wegens tegenwind gelegen in de Nieuwe Heilzond tot 26 okt. tot 16 nov. Op 19 en 20 nov 1751 zwaar weer. Nieuw stuurboordzwaard verloren. Ter voorkoming van scade aan schip en lading de schenkel gekapt. Op 21 dec in 't Vlie gekomen. 's Avonds ten anker bij Harlingen. En vanwege de zuidelijke wind zwaarden noodzakelijk en in Harlingen een nieuwe laten aanbrengen. Lading gelost en geleverd in Amsterdam.
  • archiefcode akte 13566
   notitie: schip de Hazina, Gottenburg, Oostvriesland
   voornaam: Onne
   achternaam: Arendsz
   datum: 1752-06-29
   bitpub-ID: 13.835.058.116.500
  • archiefcode akte 19852
   notitie schip: de hazina; schip: de gulden Fortuna Schagen
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1752-07-03
   bitpub-ID 13.835.058.105.052
  • archiefcode akte 19384
   notitie schip de Hazina. Gottenburg (Noorwegen), 't Vlie, Schagen, Jutland, Harlingen, Nieuw Hijlzond
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1752-11-14
   bitpub-ID 13.835.058.129.852
  • archiefcode akte 16057. Bijzonderheden: Jacob Jacobsz (stuurman) en Jan Jacobsz (zeilvastmaker) worden genoemd. Zijn dat de beide broers?
   notitie schip de Hasina; thee, ijzer. Hamerzond, Gottenburg, Texel
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1753-10-22
   bitpub-ID 13.835.058.114.476
   Notariële archievenarchiefnummer 5075inventarisnummer 11921aktenummer 16057
  • archiefcode akte 23937
   notitie schip de Hasina. Dantzig, de Zond, Oud Hijlzond, Jutse kust, 't Vlie
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1754-05-09
   bitpub-ID 13.835.058.252.848

 

Akten voor Onne Arends met bemanning o.a. Jacob en/of Jan Jacobs de Groot

 


Schadeakte 11 okt 1751: het schip De Hazina met schipper Onne Arends
archiefcode akte 16054, scheepsverklaring 1751. Sept 1751 vertrokken uit Gothenburg met kisten thee en porselein.
Bijzonderheden: Jan Jacobsz (zeilvastmaker) wordt genoemd. Is hij de broer (dan 21j) van onze voorvader Jacob?

 


Akte 14 dec 1752

Het schip De Hazina met schipper Onne Arends is vertrokken van Gothenburg op 23 okt 1751. Op 24 okt storm en hoge golven bij Schagen (Skagen, DK). Tot 26 okt hevige storm tussen Noorwegen en Jutland. Daarna wegens tegenwind gelegen in de Nieuwe Heilzond tot 16 nov. Op 19 en 20 nov 1751 zwaar weer. Nieuw stuurboordzwaard verloren. Ter voorkoming van schade aan schip en lading de schenkel gekapt. Op 21 dec in 't Vlie gekomen. 's Avonds ten anker bij Harlingen. En vanwege de zuidelijke (tegen)wind waren zijzwaarden noodzakelijk en daarom in Harlingen een nieuwe laten aanbrengen. Lading gelost en geleverd in Amsterdam.


archiefcode akte 5075. Bijzonderheden: Jacob Jacobsz (stuurman) en Jann Jacobsz (zeilvastmaker)
worden genoemd. Zijn dat de beide broers (resp. 24 en 22 j)? Dan zijn dat hun oudste handtekeningen
(tot 1753 nog zonder De Groot)

 


Akte 22 okt. 1753


Schadeakte 22 okt 1753, het schip De Hazina met schipper Onne Arends
archiefcode akte 16057. Bijzonderheden: Jacob Jacobsz (stuurman) en Jan Jacobsz (zeilvastmaker)
worden genoemd. Zijn dat de beide broers (resp. 25 en 23 j)?

 

Notariële archieven Amsterdamarchiefnummer 5075inventarisnummer 11923aktenummer 23937
9 mei 1754


Schadeakte 9 mei 1754, het schip De Hazina met schipper Onne Arends, vertrokken uit Danzig.
archiefcode akte 16057. Scheepsverklaring over stormschade. Bijzonderheden: Jan Jacobsz (stuurman, dan 24j)top back home

 

 

^