Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

DE VIERDE GENERATIE
Tak 4


AFSTAMMELINGEN VAN JOHANNES DE GROOT & GESINA DE JONG

 

Johannes de Groot
zoon van Berend Jacobs de Groot en Rena Mos

De vierde generatie 

Johannes (Jan) de Groot, geboren 26 jan 1826, 8u30 te Dendermonde (B) op 't schip De Hoop van zijn ouders; getuigen bij de geboorteaangifte: Cornelis Jongbloed, 52 jaar schipper en Jacob de Groot, 28j (zijn oudste broer) beiden wonende op het schip.
Overleden 30 apr 1863, 10u00 te Amsterdam op 37-jarige leeftijd.
Beroep: schippersknecht, schipper.
Hij vervult zijn dienstplicht bij de Nationale Militie gedurende 5 jaar bij het 2de Regiment Infanterie. Mil ►

Hij trouwde op 27 jarige leeftijd met de 23 jarige Gesina de Jong, beroep dienstbode, getrouwd 11 mei 1853 te Amsterdam, geboren 3 sep 1829 te Amsterdam, (dochter van Harm Klaassens (/Klazens de Jonge/) de Jong, schipper, en Ebeltje (/Ebeltien) Jacobs Puister). Zij kon niet schrijven volgens de huwelijksakte van haar zoon Barend; getuigen o.a. een broer van de  bruidegom Egbert Johannes de Groot (50j, schipper). Overleden 18 feb 1898 (Bron: bevolkingsregister).

Gesina (34j) is op 2 mrt 1864 te Amsterdam hertrouwd met weduwnaar Christoffel Kok.  Zij woonden op een schip met ook de kinderen (4) uit hun vorige huwelijk. 
Gesina (51j) is 14 sept 1881 te Amsterdam hertrouwd met weduwnaar Jille van der Sluis (41j, zoon van Jelke Jelkes van der Sluis, schippersknecht, en Grietje Reuvekam), geb. 1 dec 1839 te Asd. Werkman.

Kinderen van Jan en Gesina (De vijfde generatie) 

    


 

DE VIJFDE GENERATIE

 

Barend de Groot
zoon van Johannes de Groot en Gesina de Jong

De vijfde generatie 

Barend de Groot , geboren 18 sep 1859, 2u00 te Amsterdam, op het schip van zijn ouders, de Vrouwe Gesina, liggende aan de Eilandsgracht, getuige Egbert Johannes de Groot, broer des echtgenoots, 56 j, winkelier wonende Dirk van Hasseltsteeg 27 (regio 571) te Amsterdam, de vader (Johannes) verklaart niet te kunnen schrijven.
Beroep: sleepbootkapitein; overleden 28 mei 1927 te Haarlem op 67 jarige leeftijd.

Hij trouwde op 23 jarige leeftijd met de 19-jarige Margaretha Alida Kok (dochter van Jan Kok en Grietje van der Sluis), getrouwd 20 sep 1882 te Amsterdam, geboren 29 juni 1863, 19u00 te Amsterdam op het schip "De Dankbaarheid", liggende aan de Brouwersgracht.
Overleden (84j) 29 feb 1948 te Haarlem.

Kinderen (De zesde generatie) 

 • Jan de Groot, geboren 9 aug 1883 te Amsterdam. Mil ►

 • Johannes (Han) de Groot, geboren 17 feb 1885 te Amsterdam. Mil ►

 • Gesina (Sien) de Groot, geb. 30 sep 1886 te Amsterdam.

 • Pieter Jelles (Piet) de Groot, geboren 24 apr 1889 te Haarlem. Mil ►

 • Barend de Groot, geboren 5 mei 1891 te Haarlem, overleden 1 aug 1957 te Haarlem. Mil ►

 • Margaretha Hendrica (Gré) de Groot, geboren 11 juli 1894 te Haarlem, ovl. (65j) 27 juli 1959 te Haarlem. Zij trouwde Frederik Willem Wakker, getrouwd 18-10-1917 te Haarlem, geboren 31 jan 1891 te Amsterdam (L=1m665 (militie); zoon van Gijsbert Wakker en Elisabeth Appel) beroep: behanger, winkelier.

 • Hendrika (Riek) de Groot, geb. 10 apr 1896 te Haarlem.

 • Everardus Johannes (Eef) de Groot, geboren 25 feb 1899 te Haarlem, beroep rijwielhandelaar. Hij trouwde Anna Maria Sterk (dr van Jan Werner Sterk en Elisabeth Wals), geb.1904 te Kerkrade, getrouwd 3 sept 1925 te Haarlem. Mil ►

  

Adres in Amsterdam: Brouwersstraat 2b buiten (bron: Bevolkingsregister Asd).DE ZESDE GENERATIE

Jan de Groot
zoon van Barend de Groot en Margaretha Alida Kok

De zesde generatie 

Jan de Groot, geboren 9 aug 1883 te Amsterdam, beroep: schipper, kapitein binnenvaart, stoombootkapitein, ovl. (73j) 5 nov. 1856 te Haarlem.
Hij trouwde Geertje Klanderman (dochter van Jacob Klanderman en Catharina Wilhelmina Schipper), getrouwd 30-10-1907 te Haarlem, geboren 1886 te Haarlem.

 

Kinderen (de zevende generatie) 

 • Margaretha Alida de Groot, geboren 5 sept 1908 te Haarlem. Zij trouwde 9 okt 1930 te Haarlem met Pietro Giuseppe Massaro (zoon van Tomasso Massaro, landbouwer, en Uliana Maria Rosa), geb. 1903 te Maniago (It), beroep: granietwerker. Kind: Tomasso Jan Massaro, geb. 1932 te Haarlem, ovl. 16 apr 1943 te Haarlem.

 • Catharina Wilhelmina de Groot, geboren 18 mrt 1911 te Haarlem. Zij trouwde 8 sept 1932 te Haarlem met Mattheus Adolf Vermeeren (zoon van Bastiaan Vermeeren, rubberbewerker, en Catharina Cornet), geb. 1909 te Haarlem, beroep gemeentewerker.

 • Gesina Cornelia de Groot, geboren 1917 te Haarlem. Zij trouwde 17 okt 1940 te Haarlem met Cornelis Evert de Rek (zoon van Evert de Rek, banketbakker, en Cornelia Stuffers), beroep banketbakker, geboren 1914 te Haarlem.Johannes (Han) de Groot

zoon van Barend de Groot en Margaretha Alida Kok

De zesde generatie 

Johannes (Han) de Groot, geboren 17 feb 1885 te Amsterdam, beroep: rijwielhandelaar.

Hij trouwde Cornelia de Mink (dochter van Mijndert de Mink en Cornelia Peute), getrouwd 20-07-1910 te Haarlem, geboren 24 jan 1886 te Gouda,

 

Kinderen (de zevende generatie) 

 • Cornelia Margaretha de Groot, geboren 14 jan 1910 te Haarlem, overleden 28 juni 1911 te Haarlem.

 • Margaretha Alida de Groot, geboren 9 juli 1912 te Heemstede. Zij trouwde 5 aug 1934 te Haarlem met Pieter Buijs (zoon van Johanna Buijs), geboren 1912 te Haarlem, beroep chauffeur.

 • Johannes de Groot, geboren 1914 te Heemstede, beroep rijwielhandelaar. Hij trouwde 18 juli 1934 te Haarlem met Johanna Zwanenburg (dochter van Willem Zwanenburg, scheepstimmerman, en Wijntje Hakkers), geboren 1912 te Schoten.Pieter Jelles (Piet) de Groot

zoon van Barend de Groot en Margaretha Alida Kok

De zesde generatie 

Pieter Jelles (Piet) de Groot, geboren 24 apr 1889 te Haarlem, ovl. 19 okt 1967 te Haarlem, beroep: schipper, magazijnbediende.

Hij trouwde Jantje van Rijswijk, getrouwd 25-08-1915 te Schoten, geboren 1890 te Rotterdam, (dochter van Theodorus Johannes van Rijswijk en Johanna Antonia van de Giessen).

 

Kind (de zevende generatie) 

 • Johanna Antonia de Groot, geboren 1921 te Haarlem. Zij trouwde op 16 apr 1941 te Haarlem met Hendrik Theodorus Hendrikx (zoon van Mattheus Gerardus Hendrikx en Wilhelmina Maria van Ooijen), geb 1913 te Hilversum, beroep letterzetter.


 

Barend de Groot
zoon van Barend de Groot en Margaretha Alida Kok

De zesde generatie 

Barend de Groot, geboren 5 mei 1891 te Haarlem, overleden 1 aug 1957 te Haarlem, beroep rijwielhandelaar/hersteller. 

Hij trouwde Anthonia Maria Jacoba (To) van Hamelsveld, getrouwd 18-04-1918 te Haarlem, geboren 13 mei 1892 te Haarlem, (dochter van Anthonius Ferdinand Johannes van Hamelsveld en Helena Dollé) overleden 16 juni 1968 te Haarlem

Kinderen (de zevende generatie) 

 • Barend (Bob) de Groot geboren 12 feb 1919 Mil ►

 • Anthonie Ferdinand Johannes (Ton) de Groot, geboren 26 mei 1923 te Haarlem, overleden 26 dec 2004 te Haarlem, beroep rijwielhersteller. Hij trouwde Wilhelmina Henrica Maria (Minnie) Krabbe (dochter van Bernardus Gregorius Mattheus Krabbe en Wilhelmina Alida van den Brink), getrouwd 19 jan 1955 te Haarlem, geboren 15 aug 1928 te Haarlem, overleden 8 mei 2016 te Haarlem

overlijdensadvertentie  

Tim Krooneman heeft een cirkeldiagram van de voorouders van deze familie gemaakt.

 


 

DE ZEVENDE GENERATIE

 

Barend de Groot
zoon van Barend de Groot en Anthonia Maria Jacoba van Hamelsveld

De zevende generatie 

Barend (Bob) de Groot, geboren 12 feb 1919 te Haarlem, beroep ambtenaar. Overleden 12 jan 2013 te Den Haag.

Hij trouwde Theodora Louisa (Thea) Touwen, beroep kinderverzorgster, getrouwd 24 juni 1943 te Haarlem, geboren 2 juni 1919 te Haarlem, (dochter van Pieter (Piet) Touwen en Louisa Wilhelmina (Wies) Krooneman), overleden 14 sept 2013 te Den Haag.

 

Kinderen (de achtste generatie) 

 • Hugo de Groot geboren 17 juli 1944 te Haarlem.

 • Diana de Groot geboren 14 aug 1945 te Haarlem.

 • Bernard (Bob) de Groot, geboren 28 dec 1950 te Haarlem.

 • Willem Anton (Wim) de Groot geboren 8 feb 1954 te Den Haag.

 • Pieter Barend (Peter) de Groot geboren 16 aug 1957 te Den Haag.

  

 

huwelijksadvertentie   huwelijksfoto
Huwelijk Thea en Bob 24 juni 1943 te Haarlem

Oorlog

Tijdens de bezetting (1943) las Bob in de krant dat leden van het 10de regiment Infanterie zich moesten melden in Amersfoort om in krijgsgevangenschap te worden teruggevoerd. Bob en Thea besloten toen te trouwen. Ze sloten een zgn. “zeemanshuwelijk”, wat inhield dat via de kantonrechter op de ene dag werd ondertrouwd en op de volgende dag getrouwd.

Hij was toen werkzaam op de distributiedienst in Den Haag en kreeg een verklaring mee dat hij
onmisbaar was voor dit werk. Dit  bood evenwel geen oplosssing om gevangenschap te voorkomen.

Hij heeft zich
 daarom op de bewuste dag niet in Amersfoort gemeld, maar zich schuilgehouden in Haarlem. Hij wendde aan het  einde van de dag voor, dat hij er wel was geweest en dat hij op basis van voornoemde verklaring was teruggestuurd.

Na hun huwelijk woonden zij eerst in Haarlem op kamers. Na de oorlog heeft Bob dienst gedaan in Nederlands Indië.
In 1951 is het gezin van Haarlem naar Den Haag vertrokken.

 

Kinderen

familiefoto

Voor de volgende generaties: zie LEDEN in het navigatiemenu

 

 

 

top  
back
 
home

 

 

 

^