Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

 

Militiegegevens

Militiegegevens van de afstammelingen van 4 zonen van Berend de Groot & Rena Mos:

- Tak 1 >>
- Tak 2 >>
- Tak 3 >>
- Tak 4 >>

Bronnen:
- Militieregisters 1828-1940, Stadsarchief Amsterdam
- Wiewaswie.nl >> archief Haarlem

 

Tak 1, nakomelingen van Egbert Johannes de Groot en Aaltje Schonewagen:

 

Berend de Groot, geb. 6 jan 1840, letterzetter. Zoon van Egbert Johannes de Groot (schipper) en Aaltje Schonewagen. L=1m570. Adres: Dirk van Hasseltsteeg

Tak 1A

Egbert Johannes de Groot, geb. 3 mrt 1864, zoon van Berend en Carolina Wilhelmina Grondman. L=1m633, aangezicht: ovaal, voorhoofd: hoog, ogen: blauw, neus: groot, mond: gewoon, kin: rond, haar: blond; wenkbrauwen: idem, merkbare tekenen: geen. Dienst: 7de regiment infanterie

Tak 1B

Barend de Groot, geb. 4 nov 1866, zoon van Berend en Carolina Wilhelmina Grondman. Smid; L=1m617; aangezicht: rond, voorhoofd: laag, neus/mond/kin: gewoon, haar/wenkbrauwen: blond, merkbare tekens: geen. Vrijstelling wegens broederdienst.

Tak 1B1

Barend de Groot, geb. 4 mei 1902, zoon van Barend en Apolonia Wilhelmina Lampe. L=1m745, dienstplichtig. Lichting juni 1922, 2de regiment Vestingartillerie, IV B, 4de compagnie. M.i.v. 15 juni 1938 bij reorganisatie geplaatst bij het 1ste Regiment Luchtdoelartillerie.

Tak 1B2

Herman de Groot, geb. 3 dec 1904, letterzetter, zoon van Barend en Apolonia Wilhelmina Lampe. L=1m808, broederdienst

Tak 1B3

Karel Willem de Groot, geb. 17 mrt 1909, typograaf, 6 jaar lager onderwijs, 2 jaar Grafische school. Zoon van Barend en Apolonia Wilhelmina Lampe. L=1m706, broederdienst. Adres: Kanaalstraat 97 hs
BD= buitengewoon dienstplichtig.

Tak 1C

Franciscus Antonius de Groot, geb. 7 feb 1872, zoon van Berend en Carolina Wilhelmina Grondman. L=1m600, aangezicht: rond, voorhoofd: gewoon, ogen: grijs,, neus: spits, mond: gewoon, kin: rond, haar/wenkbrauwen: donkerblond. Marinier.

Tak 1C1

Berend de Groot, geb. 23 jan 1904, zoon van Franciscus Antonius en Antje Cornelia Marrigje Zaal. L=1m594, broederdienst

Tak 1C2

Franciscus Antonius de Groot, geb. 6 dec 1908, zoon van Franciscus Antonius en Antje Cornelia Marrigje Zaal. L=1m665, dienst.
GD = Gewoon dienstplichtig. 18de Regiment Infanterie

Tak 1C3

Antonius Franciscus de Groot, geb. 11 feb 1914, zoon van Franciscus Antonius en Antje Cornelia Marrigje Zaal. Broederdienst.

Tak 1D

Carel Willem de Groot, geb. 18 okt 1874, letterzetter. Zoon van Berend de Groot en Carolina Johanna Grondman. L=1m610, aangezicht: ovaal, voorhoofd: breed, ogen: blauw, neus/mond: gewoon, kin: rond, haar/wenkbrauwen: blond. Vrijstelling wegens broederdienst.

Tak 1D1

Aart de Groot, geb. 23 apr 1903, kantoorbediende, MULO opleiding. Zoon van Carel Willem en Elisabeth van Kesteren. L=1m783, BD = buitengewoon dienstplichtig. Onvoldoende kleuronderscheidend vermogen.

Tak 1D2

Barend (Bab) de Groot, geb. 15 mrt 1906, zoon van Carel Willem en Elisabeth van Kesteren. L=1m859. Broederdienst.
BD = buitengewoon dienstplichtig. 6 klassen Lager Onderwijs, 2 klassen MULO (middelbaar uitgebreid lager onderwijs).
V.L.S. = Vrijwillige Land Storm. Beroep: kantoorbediende facturist Papiergroothandel.

Tak 1D3

Carel Willem de Groot, geb. 6 mei 1909, zoon van Carel Willem en Elisabeth van Kesteren. L=1m726, dienstplichtig. Lichting dec. 1928: 5de Regiment Infanterie, 1ste ploeg, opleiding onderofficier.
GD = gewoon dienstplichtig

Tak 1D4

Gerard Wilhelm de Groot, geb. 30 aug 1913, assistent accountant, diploma HBS 5j, studeert 1e jaar voor accountant. Zoon van Carel Willem de Groot en Elisabeth van Kesteren. Adres: Spuistraat 281 hs. Broederdienst

 

Tak 2: Nakomelingen van Barend de Groot & Pietertje Zaaghoorn

Tak 2A

Barend de Groot, geb. 26 sept 1845, zoon van Barend de Groot en Pietertje Zaaghoorn. L=1m637

Tak 2B

Roelof de Groot, geb. 7 okt 1849, zoon van Barend de Groot en Pietertje Zaaghoorn. L=1m678, aangezicht: ovaal, voorhoofd: smal, ogen: grijs, neus: dik, mond: gewoon, kin: rond, haar/wenkbrauwen: bruin, merkbare tkenen: geen. Vrijgesteld wegens broederdienst.

Tak 2B1

Barend de Groot, geb. 11/18 aug 1874, schipper, zoon van Roelof de Groot en Cornelia Jacoba Plugger. Afgekeurd

Tak 2C

Harmen de Groot, geb. 19 aug 1855, Haarlem, Noord Holland. Schippersknecht. Wonend in Amsterdam, Noord Holland. Zoon van Barend en Pietertje Zaaghoorn. L=1m662, aangezicht: ovaal, voorhoofd: breed, ogen: grijs, neus: groot, mond: idem, kin: rond, haar/wenkbrauwen: bruin, merkbare tekenen: geen. 15 maart: tot de dienst aangewezen. Loteling of zelf: zelf. Dag der inschrijving: 8 mei 1875, korps: zeemilitie. Gepasporteerd op 8 mei 1879

Tak 2D

Egbert Johannes de Groot, geb. 24 mei 1863, schippersknecht. Zoon van Barend de Groot en Pietertje Zaaghoorn, L=1m742, aangezicht: lang, voorhoofd: gewoon , ogen: blauw, neus: gewoon, mond: klein, kin: rond, haar/wenkbrauwen: blond, merkbare tekenen: geen.

 

Tak 3: Mattheus de Groot & Johanna Smit en nakomelingen:

Mattheus de Groot, geb. 1 apr 1818 te Groningen, L=1m569, schipper. Zoon van Barend de Groot† en Reina Mos (zonder beroep). Adres: Bij "Diekmegen, oude Wetering? nr 229". Kostwinner, moeder weduwe, 1 jaar vrij.

Tak 3A, nakomelingen van Mattheus de Groot en Johanna Smit:

Pieter Mattheus de Groot, geb. 1 dec 1842, zoon van Mattheus de Groot (schipper) en Johanna Smit. L=1m575, schippersknecht. Woonplaats: Dirk van Hasseltsteeg, Asd. Gedesigneerd (aangewezen) en ingelijfd op 30 april 1861 bij het 6de regiment van de infanterie

Tak 3B

Pieter Mattheus de Groot, geb. 22 dec 1873, schippersknecht, zoon van Pieter Mattheus en Johanna Pompe. L= 1m639, aangezicht: ovaal, voorhoofd: gewoon, ogen: grijs, neus: gewoon, mond: gewoon, kin: rond, haar: donkerblond, wenkbrauwen: idem, merkbare tekenen: teken rechter oog. Op 24 dec 1892 (19j) aangewezen.

Tak 3B1

Pieter Mattheus de Groot, geb. 18 nov 1907, zoon van Pieter Mattheus en Elisabeth de Jong. L=1m791. 5 jaarklasen Lager Onderwijs. Schipper aan boord van MS Elisabeth, Waladres: Lindenstraat 375 Amsterdam. Vanwege linkerbeen voorgoed ongeschikt.

Tak 3B2

Johan de Groot, geb. 4 apr 1909, zoon van Pieter Mattheus en Elisabeth de Jong. L=1m807. Motorschipper, 6 klassen Lager Onderwijs.
Bij de geneeskundige troepen 1929-1938 e.v.?

Tak 3C

Martinus de Groot, geb. 24 apr 1879, schippersknecht. Tweelingzoon van Pieter Mattheus en Johanna Pompe. L=1m622 angezicht: ovaal, voorhoofd: gewoon, ogen: bruin, neus: gewoon, mond: idem, kin: rond, haar/wenkbrauwen: bruin, merkbare tekenen: geen. Vrijgesteld wegens broederdienst.

Tak 3D

Mattheus de Groot, geb. 24 apr 1879, schippersknecht. Tweelingzoon van Pieter Mattheus en Johanna Pompe. L=1m632. aangezicht: ovaal, voorhoofd: gewoon, ogen: bruin, neus: gewoon, mond: idem, kin: rond, haar/wenkbrauwen: bruin, merkbare tekenen: geen.Vrijgesteld wegens lichaamsgebreken.

Tak 3D1

Pieter Mattheus de Groot, geb. 23 feb 1908, werkman. Zoon van Mattheus en Annetje van Oosten. L=1m731. Vrijgesteld in 1929 wegens kostwinnerschap.

Tak 3D2

Mattheus de Groot, geb. 25 aug 1910, zoon van Mattheus en Annetje van Oosten. L=1m712. GD=Gewoon Dienstplchtig sinds 1929, overgeplaatst in 1938.

Tak 3D3

Arie de Groot, geb. 17 dec 1913, zoon van Mattheus en Annetje van Oosten. Vrijgesteld wegens Broederdienst.

Tak 3E

Barend de Groot, geb. 27 jan 1882, zoon van Pieter Mattheus en Johanna Pompe. L=1m689. Tot de dienst aangenomen.

Tak 3E1

Pieter Mattheus de Groot, geb. 23 mei 1903, zoon van Barend en Antje van der Meulen. L=1m684. Bij de zeemilitie als vliegtuigmaker na groot verlof ovl. 23 aug 1931 te Amsterdam.

 

Tak 4, Johannes de Groot en Gesina de Jong:

Johannes de Groot, geb. 26 jan 1826, zoon van Berend Jacobs en Rena Mos. L=1m643. Ingelijfd bij het 2de regiment infanterie.

Tak 4A: nakomelingen van Johannes de Groot en Gesina de Jong:

Barend de Groot, geb. 18 sept 1859, zoon van Johannes en Gesina de Jong. Schipper. L=1m708, aangezicht: rond; voorhoofd:breed; ogen: blauw; neus: groot; mond: gewoon; kin: spits; wenkbrauwen: blond; merkbare tekenen: geen. Vrijgesteld

Tak 4A1

Jan de Groot, geb. 9 aug 1883, zoon van Barend de Groot en Margaretha Allida Kok. L = 1m656. Diensttijd 1901-1918: 10de reg. infanterie


Tak 4A2

Johannes (Han) de Groot, geb. 12 feb 1885, zoon van Barend de Groot en Margaretha Allida Kok. L = 1m592. 1904: Vrijgesteld vanwege broederdienst. 1922: een vrijwillige verbintenis aangegaan met het vrijw. landstormkorps motordienst


Tak 4A3

Pieter Jelles de Groot, geb. 24 apr 1889, zoon van Barend de Groot en Margaretha Allida Kok. L = 1m687. Houtzager (19j)


Tak 4A4

Barend de Groot, geb. 5 mei 1891, zoon van Barend de Groot en Margaretha Allida Kok. L = 1m662. Rijwielhersteller (19j)
1910: vrijgesteld vanwege gebreken. 1921 1928: als vrijwilliger verbonden bij de Landstorm motordienst.


Tak 4A4A

Barend (Bob) de Groot, geb. 12 feb 1919, kantootrbediende, MULO-diploma, avondschool Handelsonderwijs. Zoon van Barend de Groot en Antonia Maria Jacoba van Hamelveld. L = 1m839, 71kg, index: +3.
GD = gewoon dienstplichtig. Ingelijfd 1938 in 10de regiment infanterie.


Tak 4A5

Everardus Johannes de Groot, geb. 5 mei 1891, zoon van Barend de Groot en Margaretha Allida Kok. L = 1m693, rijwielhersteller. Is motorwielrijder. 24 jan 1921 bij Landstormkorps motordienst Holland Noord als buitengewoon vrijwilliger verbonden voor den duur van den nog lopende militieplicht en landweerplicht. In aug 1921 deze verbintenis verbroken. Van 1922 tot 1940 een vrijwillige verbintenis bij het vrijw. landstormkorps motordienst.

^