Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Onze familie op Juist

De tweede, derde en vierde generatie van onze familie woonden op Juist
Na hun vertrek uit Övelgönne (nu deel van Hamburg) hebben gedurende zo’n 60 jaar (1753-1815) drie generaties van onze voorvaders De Groot op Juist gewoond, en wel de zonen, hun kinderen en kleinkinderen van onze vroegst bekende voorvader Berend Jacobsen en zijn vrouw Engel Elhart. Hun zonen waren de eersten met de achternaam De Groot:

Waarom Jacob en Johan zich op het eiland vestigden weten we niet. Toen ze in Övelgönne geboren werden, was daar een periode van groeiende en langdurige welvaart. Maar ook toen ze op Juist woonden was daar welvaart, al heeft die kort geduurd.

Hun vader Berend Jacobsen, was naar alle waarschijnlijkheid schipper, maar van hem is weinig meer bekend, dan dat hij in Övelgönne heeft gewoond (toen een gehucht bij Altona, dat later een wijk van Hamburg werd). Waar Berend en zijn vrouw Engel geboren en gestorven zijn weten we niet. Hun zonen waren schipper, en zijn beiden in Övelgönne geboren en ook beiden later naar Juist verhuisd. Tussen hun geboorte (resp. 1727 en 1729) en hun huwelijk op Juist (resp. 1753 en 1755) zit voor beiden een periode van 26 jaar. Bij de doop- en tevens huwelijkinschrijving van Jan stond te lezen "uit Altona". Daarom is het aannemelijk dat ze pas vanaf hun huwelijk op Juist zijn komen wonen. Ook hebben we informatie over de tochten die ze met hun schepen maakten, maar die dateren allemaal van na hun huwelijksdatum (en verblijf op Juist).

Recentelijk (2020) hebben we ontdekt dat zij vóór hun huwelijk ook al op zee voeren, maar dan niet als schipper. Uit de notariële scheepsakten in Amsterdam staan ze 1751 en 1752 vermeld als resp. stuurman en zeilvastmaker op het schip de Hazina (kof- of smakschip) met als schipper Onne Arends van Juist (de latere schoonvader van Jan Jacobs de Groot).

 


Familiestructuur rond de echtparen

Jacob Jacobs de Groot & Stientje Janssen en Jan Jacobs de Groot & Haatje Onnen

Johan Arends/Hilrichs?
*1625,Juist

nakomelingen >>

Hillrich Janssen
*1651,Juist
X
Hauke

Arend Janssen
1661-1743
X
Jantje Bojen
1665-1738

Johann Hilrichs ~1670, Juist
X
Stientje Janssen

Albert Hilrichs
1675-1749
X
Haaske Onnen

1691-1768

 

Jan Janssen
*1700, Juist
X
Trientje Arends

*1705, Juist<------ x ------>

Trientje Arends
*1705, Juist
X
Jan Janssen

*1700, Juist

 


Haukje Alberts
1719-1792,
Juist
X
Onne Arends

1706-1785, Juist<------- x ------>

Onne Arends
1706-1785, Juist
X
Haukje Alberts

1719-1792, Juist

Stientje Janssen
*1733, Juist
X (1753)
Jacob Jacobs de Groot

1727 Altona - 1775 op zee bij Schiermonnikoog
Berend Jacobsen
x Engel Elhard
~ 1700 - ~ 1750

Haatje Onnen
1740-1811,Juist
X (1755)
Johan Jacobs de Groot

1729 Altona-1811 Juist

nakomelingen >>
nakomelingen >>

 

 

Hun woonhuizen op Juist

Ostdorf:

Andere gegevens
Van een aantal familieleden weten we details, zoals: hun eilandvoogd, dominee en onderwijzer .

 

EINDRULE

 

top back home

 

^