Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

 

Jan Jacobs de Groot

zoon van Berend Jacobs en Engel Elhard

 

Het gezin van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen 

 

De tweede generatie

Jan (/Johan) Jacobs de Groot (zoon van Berend Jacobs en Engel Elhart), gedoopt 20 nov 1729 te Altona-Ottensen, overleden 12 feb 1811 (82j) te Juist, van beroep schipper.

Hij (25j) trouwde Haatje Onnen, (toen 14j), getrouwd 19 jan 1755 te Juist, geboren 16 mei 1740 te Juist, (dochter van Onne Arends en Haucke Alberts), gedoopt 17 mei 1740 te Juist, overleden 9 sept 1811 (71j) te Juist. 

Kinderen (De derde generatie) 

   • “Berend Jacobs” de Groot, gedoopt 19 jan 1755 te Juist (tevens de trouwdag van zijn ouders, zijn moeder toen 14 jaar oud; vermeld in Kirchenbuch Juist; vernoemd naar zijn grootvader Berend Jacobsen; het is opvallend dat zijn doopnaam de voornaam én het patroniem / achternaam draagt van zijn grootvader; dit komt op Juist vaak voor). Overleden: < 1763 te Juist.
   • Engel de Groot, geboren 13 dec 1757, gedoopt 14 dec te Juist (vermeld in Kirchenbuch Juist; vernoemd naar haar grootmoeder Engel de Groot-Elhard).
   • Hauke de Groot, geboren 26 okt 1759 en gedoopt 27 okt te Juist. (vermeld in Kirchenbuch Juist. Vernoemd naar haar grootmoeder aan moeders kant: Haucke Alberts).
   • Berend Jacobs (Jansen) de Groot, geboren 28 okt 1763 te Juist, gedoopt 29 okt 1763 te Juist (vermeld in Kirchenbuch Juist; vernoemd naar zijn grootvader Berend Jacobs).
   • Onne Janssen de Groot, geboren 1765? te Juist (geen doop gevonden), op zee verdronken okt. 1783. (vernoemd naar zijn grootvader Onne Arends).
   • Jacomina (Janssen) de Groot, geboren 19 okt 1767 te Juist, gedoopt 23 okt 1767 te Juist (vermeld in Kirchenbuch Juist; vernoemd naar haar vaders broer Jacob, en misschien is Jacob de naam van de overgrootvader, de vader van Berend Jacobs).
   • Albert (Janssen) de Groot geboren 21 aug 1771 te Juist (vernoemd naar een broer van zijn moeder: Albert Onnen of naar de overgrootvader: Albert Hilrichs).
   • Ariana (Ariantje) Johanna de Groot geboren 10 nov 1773 te Juist (vernoemd naar een broer van haar moeder: Arend Onnen of naar de overgrootvader: Arend Janssen).
   • Johanna (Aentje) (Janssen) de Groot geboren 10 okt 1776 te Juist (waarschijnlijk vernoemd naar de overgrootmoeder: Jantje Bojen).
   • Jacob Jacobsde Groot geboren 7 okt 1781 te Juist (blijkbaar vernoemd naar zijn in 1775 overleden oom Jacob Jacobs de Groot).

 

Vernoemingen
De zoons en dochters werden vernoemd naar familieleden. Daar bestonden regels voor. Het tweede kind, een dochter, zou volgens de regel naar haar grootmoeder (Haucke) aan moeders kant moeten worden vernoemd. Maar daar de grootmoeder (Engel) aan vaders kant reeds was overleden kreeg zij voorrang.

Woonplaats
Het gezin woonde vanaf 1768 in Ostdorf op Juist. Jan Jacobs de Groot bezat een groot aantal stuks vee; hij was van 1775 tot 1799, na de dood van zijn broer, beheerder van het armenfonds, samen met Jacob Janssen Oltmanns.

Schipper
Jan Jacobs de Groot was schipper en had in de periode 1776 - 1883 een schip van het type Smak met de naam “De Twee Gezusters”. Zie de betreffende webpagina >>.

Vrouw en schoonfamilie

Uit het doopregister van  Juist:

4. Haatie
Vader: Onne Arends
moeder: Haucke Alberts.
Getuigen: Arend Janssen Senior (1661-1743, vader van Onne en Trintie Arends); Trintie Arends (zus van de vader); Hindertie Focken (1708-1790, geen familie).
geboren 16 mei
gedoopt: 17 mei 1740 Juist.

briefArmenvorsteher

 

Onne Arends

Onne Arends (1706-1785), de vader van Haatje Onnen, staat ook vermeld (1757) in het burgerboek van Dokkum, en wel als grootschipper.
In het Sonttolregister is hij geregistreerd in de perioden 1741,1743, 1751-1753 en 1760-1763.
In 1753 is hij genoemd in het Nederlandsch Gedenkboek als kapitein van het schip “De Gulde Arend” in verband met een schadeloosstelling voor onterechte kaping door Engelsen.

Grootschipper Onne Arends kwam met zijn schip ook in Hamburg, misschien was hij degene die de broers overhaalde naar Juist te vertrekken.
Hij wordt als enige van de Juister schippers als grootschipper aangeduid. Er wordt geen groot schip als een Fluit genoemd, wel een Smak (klein). Misschien dient de betiteling als onderscheid dat hij eigenaar van zijn schip was, en geen zetschipper.

 


 

Kinderen van Jan Jacobs de Groot

 


Engel Janssen de Groot

dochter van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen

 

De derde generatie 

Engel janssen de Groot (dochter van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen) geboren 13 dec 1757 te Juist

Zij trouwde (1) Johann Vollrath Onnen, getrouwd 8 jan 1779 te Juist, geboren 1750 op Juist, (zoon van Onne Hilrichs en Antje Volraths), schipper, verdronken 8 okt 1783 op de Oostzee.
Zij trouwde (2) Warner Peters Fisser, getrouwd 25 juni 1786/85 te Juist, geboren 25 juni 1758 op Juist, (zoon van Peter Warners Fisser en Albertje Claassen), schipper, overleden 19 mrt 1812, 19:00 te Maranz (F) aan boord van zijn schip.

Kinderen van Johann Volrath Onnen (de vierde generatie) 

   • Antje Dorothea Janssen, geboren 8 okt 1779 op Juist, overleden 7 nov 1785 op Juist.
   • Haatje Janssen, geboren 22 sept 1781 op Juist
   • Johann Vollrath Onnen Janssen, geboren 23 mei 1784 op Juist, overleden <1826

Kinderen van Warner Peters Fisser (de vierde generatie) 

   • Albertina Warners Peters, geboren 25 sept 1787 op Juist, overleden 21 juli 1863 in Norden (D). Zij trouwde met Adolph Ihnen von Freeden, kapitein.
   • Onne Arends Peters Warners, geboren 19 okt 1797 op Juist, matroos verdronken 1825 in Suriname of op zee onderweg naar Holland.
   • Peter Warners, geboren 20 nov 1800, 23:30 op Juist, matroos (1826), trouwde Maria Stürenburg, woonde in Norden.

 

Berend Jacobs Janssen de Groot

zoon van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen

De derde generatie 

Berend Jacobs Janssen de Groot (zoon Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen) geboren 28 okt 1763 te Juist (zoon van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen), schipper, overleden 5 juli 1814 op Juist.

Hij trouwde 4 dec 1803 op Juist met Lücke Gerrelts (dochter van Gerrelt Dirks en Leentje Janssen); geboren 23 dec 1771 op Juist, overleden 22 okt 1822 op Juist. 

Kinderen (de vierde generatie) 

   • Hatje Helena de Groot, geb. 16 aug 1804 op Juist (Dld).
   • Gerrietje Johanna de Groot, geb. 22 nov 1806 op Juist.
   • Gertje Johanna Behrends, geb. 1810 op Juist, getr. 10 jan 1836, kind 1837 (bron: OrtsSippenBücher Hage)

Opmerking: In 1825 is er een vermelding, dat de kinderen naar Holland zijn vertrokken.

 

Albert Janssen de Groot

zoon van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen

De derde generatie 

Albert Janssen/Janse de Groot (zoon van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen) geboren 21 aug 1771 op Juist, overleden (60j) 22 aug 1831 te Rotterdam.

Hij trouwde de jonge weduwe Cornelia Maurits/Mouweris, getrouwd 28 okt 1809 in Rotterdam, geboren 8 apr 1780 te Rotterdam, (weduwe van Aalbert Willemse Benega; dochter van Daniël Janse Maurits en Johanna Bontenbal), overleden (73j) 5 januari 1854 te Rotterdam. Religie: Ned. Herv.

Kind (de vierde generatie) 

   • Azalina/Azelina/Azalia de Groot, geboren 3 sept 1810 te Rotterdam, overleden 7 juli 1868 te Rotterdam, beroep: naaister; religie: Ned. Herv.).

Woonadres: Eiland Schoonderloo 65, Rotterdam (het tegenwoordige eiland tussen Haringvliet, Boerengat en Buizengat)

Overlijden van Albert Jansen de Groot op 22 augustus 1931 op het fregatschip De Maas- en Rottestroom:

Transcriptie:
In het jaar 1931 den 25 augustus des middags compareerden voor ons wethouder dezer stad Rotterdam en ambtenaar van de Burgerlijke Stand: Krijn Vrolijk, oud 54 jaar, zeeman en wonend Slijkvaart S105 en Jan Eenig, oud 30 jaar, sjouwer, wonend aan de Goudse Singel O72, goede bekenden van nagebuur Albert Jansen de Groot, dewelken verklaarden dat den 22ste dezes des nachts half twee ure aan boord van het Fregatschip de "Maas- en Rottestroom" leggende in het Boerengat alhier, is overleden: Albert Jansen de Groot, oud 60 jaar en eenen dag, echtgenoot van Cornelia Maurits, zijnde gewoon matroos, geboren op het eiland Just en gedomiliceerd alhier. Zoon van wijlen Johan Jacobs en van wijlen Hatje Onnen, beide op het eiland Just overleden.
En hebbende declaranten deze acte na voorlezing neven ons getekend:

K Vroolijk J. Eenig

 

Jacob Jacobs Janssen de Groot

zoon van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen

De derde generatie 

Jacob Jacobs (Janssen) de Groot (zoon van Jan Jacobs de Groot en Haatje Onnen) geboren 7 okt 1781 op Juist, schipper/kapitein

Hij trouwde (1) Harmina Janssen Visser, getrouwd 28 okt 1809 op Juist, geboren 8 nov 1785 op Juist, (dochter van Johan Janssen Fisser en Geelcke Luitjens), overleden op het kraambed op 30 nov 1810 op Juist.
Hij trouwde (2) Harmina (/Harmke) Johanna Christina Jobs, getrouwd 27 april 1811 op Juist, geboren 25 juni 1758 op Juist, (dochter van Job Luitjens en Harmcke Janssen), overleden 31 jan 1819 op Juist.

Kind van Harmina Janssen Visser (de vierde generatie) 

   • Harmina de Groot, geboren 10 nov 1810 op Juist (Pruisen), overleden 12 juni 1890 in het Buitengasthuis te Amsterdam.
    Zij trouwde (1) Riemt Eilerts Fehr, geb. 21 feb 1804 te Oldesum (Oost Friesland), ovl. 23 dec 1856: smid. 
    Zij trouwde, 47j, (2) Friedrich August Backhaus, getrouwd 18-11-1857 in Amsterdam, geb. 1810 in Dalinghausen (Hannover) (zoon van Christoph Friedrich Backhaus en Maria Agnes Restemeijer), beroep broodbakker. 
    Zij trouwde, 63j, (3) Hinrich Weets Hinrichs (weduwnaar van Anna Maria Valkenet), getrouwd 19-11-1873 in Amsterdam, geb. 1813 in Norden (Pruisen), (zoon van Fraucke Hinrichs), beroep schoenmaker.
    Woonde: in ~1857: Brouwersgracht 8, 10 en in ~1875: Nieuwezijds Armsteeg 17, 1890: Ridderstraat.

Kinderen van Harmina Johanna Christina Jobs (de vierde generatie) 

   • Johanna Jacomina de Groot, geboren 16 feb 1812 op Juist, overleden 18 sept 1814 op Juist.
   • Job Luitjens de Groot, geboren 14 aug 1813 op Juist, overleden 8 sept. 1814 op Juist.
   • Haatje Johanna (Johanna) de Groot, geboren 24 juli 1815 op Juist, naaister. Nooit getrouwd, geen kinderen. Overleden na 1890 te Amsterdam.

Het gezin woonde in Ostdorf op het eiland Juist. In 1817 woonden zijn dochters Harmina en Haatje in Norden,terwijl hun vader op zee was. Weduwnaar Jacob Jansen de Groot is in 1825 met zijn kinderen (2 dochters) naar Holland vertrokken.

 

Woonadressen van Harmina de Groot en halfzus Haatje Johanna de Groot:

Harmina met Riemt Eilerts Fehr:

Woonden in 1854 aan de Brouwersgracht op resp. nr 360 hs en 359 hs.

Brouwersgracht, gang huisnr 364 huis
Remt Fehr, geb. 21 feb 1804 Oldersum, Oost Friesland, rel: NH, smid, ovl. 26 dec 1856
Harmina de Groot, geb. 10 nov 1810 (1819?) op het eiland Juist in Oost Friesland,
rel: Ev. Luthers, feb 1857 vertrokken

Harmina met Friedrich August Backhaus:
Alleen vermeld 1829: Haarlemmerdijk, broodbakker


Huwelijksakte d.d.18 nov 1857 te Asd van Harmina de Groot (47j) en Friedrich August Backhaus (47j)

Harmina met Heinrich Weets Hinrichs:


Huwelijksakte 1873 met handtekeningen van Harmina de Groot en H.W. Hinrichs

Woonadressen:

 • 1873 - 1875: L. Nieuwezijds Armsteeg 20, Asd. (Deze ligt tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwendijk; de naam komt van dijkarm)
  Bewoners:

  Harmina de Groot (geb. 10 nov 1810 te Juist), Heinrich Weets Hinrichs (geb. 6 mrt 1813 te Norden) met zijn dochter Francina Cornelia Hinrichs (geb. 20 mrt 1853 te Amsterdam), religie: Ev.L.En van aug 1874 tot okt 1875 Johanna de Groot, naaister
  Bron: stadsarchief Amsterdam
  .
 • Juli 1875 - okt 1880: L.N.Z. Armsteeg 17, Asd.
  Bewoners:
  Harmina de Groot samen met haar man Heinrich Weets Hinrichs, een pleegzoon Frans Ruitenbeek en haar halfzuster Johanna de Groot (in okt 1875). De dochter Francina (naaister, dr van H.W. Hinrichs en Anna Maria Valkenet) trouwt 27-4-1881 te Asd met Joh. Philippus Risch, woont in 1880 in Von Zesenstraat, Asd. Dochter 1882 Fr. Cornelia Risch. In 1891 een 2de dochter: Antonia Frederika Risch.
 • 0kt 1880 - juli 1890: Ridderstraat 94 (tussen de Lastageweg en de Montelbaansstraat), Asd
  Bewoners:
  Harmina met hoofdbewoner Heinrich en haar halfzuster Johanna (geb. 24 juli 1815). Na de dood van haar halfzus op 12 juni 1890 vertrokken naar de Wittenburgergracht 21 (mei - sep 1891), Wittenburgergracht 19, inschrijving 4 sept 1891 (bron: overgenomen delen, stadsarchief Amsterdam) en nr 21.

  Weduwnaar Heinrich, woonde feb - juli 1865: Pieter Vlamingstraat 36 (tussen de Dapperstraat en de Pontanusstraat) in Amsterdam, en ook na de dood van zijn vrouw, van 12 feb tot juli 1891. Hij trekt juli 1891 in bij zijn dochter Francina in de Von Zesenstraat.


NZ Armsteeg


Ridderstraat


Pieter Vlamingstraat

Overlijden

Instelling: Buitengasthuis Afdeling: Vrouwen Krankzinnigen. Bron >>Harmina de Groot (dochter van Jacob Jansen de Groot en Harmina Visser),
het laatst gehuwd op 16 nov 1874 te Amsterdam met Heinrich Weets Heinrichs
overleden (79j) 12 juni 1890 in het Buitengasthuis te Amsterdam


Woonadressen van Haatje Johanna (Johanna) de Groot vóór 1875:

Vanaf 1833 (dan Johanna 18jr) inwonend bij fam Broekhuijzen op Singel 146/362 te Amsterdam

Johanna de Groot, geb. 24 july 1815 op Juist, ongehuwd, Ev. Luth, dienstbode, 1833 (1823)


Johanna de Groot, geb. 24 july 1815 op Juist (oostvriesland), ongehuwd, Ev. Luth, dienstbode, 1833
Hoofdbewoner makelaar George Henricus Broekhuijzen weduwnaar sinds 9 mrt 1862


Singel 146 (foto 1942)


Singel 362 (uiterst rechts)

Bron foto's: Beeldbank Amsterdam

 

Er zijn geen verdere gegevens over de nazaten van Jan Jacobs de Groot.

Wel over die van zijn broer Jacob Jacobs de Groot, zie verder >>

 

top back home

 

^