Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Stamboom

 • Onze tot nu toe verste voorvader in mannelijke lijn is stamvader Berend Jacobsen. Hij leefde omstreeks 1700 - 1750.
 • De achternaam De Groot treffen we voor het eerst aan in het jaar 1753 bij zijn zoon Jacob Jacobs de Groot.
 • De complete lijst met nakomelingen van Berend Jacobsen is zichtbaar in: de stamboom.
 • De stamvader heeft 2 zonen Jacob en Johan, die op het waddeneiland Juist zijn gaan wonen. Hun nakomelingen worden op aparte hoofdstukken getoond: Deel 1 Jacob en Deel 2 Johan.
 • Ter verduidelijking zijn de nakomelingen van de zoon van Jacob (uit deel 1) ook opgesplitst, en wel in 4 aparte takken. Dat zijn de 4 takken met nakomelingen van de zoons van het echtpaar uit de derde generatie Berend Jacobs de Groot en Rena Mos:
  • Egbert Johannes de Groot en zijn nakomelingen: TAK 1
  • Barend de Groot en zijn nakomelingen: TAK 2
  • Mattheus de Groot en zijn nakomelingen: TAK 3
  • Johannes de Groot en zijn nakomelingen: TAK 4
 • In een overzicht is de samenhang van de voorouders en nakomelingen, waaronder de 2 delen en de 4 takken te zien. Door op één van de onderdelen te klikken worden verdere details zichtbaar.
 • Van iedere tak is ook een kwartierstaat gemaakt. Klik daarvoor in het navigatiemenu (homepage) op het menu-item "VOOROUDERS".

Geografie

 • Hamburg: De woonplaats van Berend Jacobsen was Oevelgönne, een strook grond aan de noordoever van de Elbe bij Ottensen en Altona (nu wijken in Hamburg).
 • Juist: Na het overlijden van Berend verhuisden zijn zoons naar het waddeneiland Juist, behorend tot Oost-Friesland. De haven voor hun schepen lag elders: in Dokkum (Friesland).
 • Amsterdam: Twee generaties lang woonden de families De Groot op Juist. Na de Franse tijd vertrokken ze naar Nederland, waar ze uiteindelijk in Amsterdam gingen wonen. De gevonden nog levende afstammelingen behoren tot vier verschillende takken. Deze takken zijn alle verbonden met eenzelfde kleinzoon van Berend Jacobsen: Berend Jacobs de Groot, gehuwd met Rena Mos.

Scheepsvaart

 • Hamburg: Uit de Hamburgse periode (Altona) zijn geen gegevens gevonden over wat Berend voor de kost deed, maar het kan weinig anders zijn geweest dan schipper. Om dat te onderzoeken proberen wij ons een beeld te vormen van de maritieme geschiedenis in die tijd. De resultaten staan op deze website.
 • Juist: Vanuit Juist voeren de broers naar Zweden, Noorwegen en de Oostzee. Hun Oostzeevaarten zijn in de Sonttolregisters teruggevonden en op deze website weergegeven.
 • Amsterdam. Enkele nakomelingen hebben zich daar als binnenvaartschipper gevestigd.

Hollandse kolonie in Archangel

 • Verder hebben we ontdekt, dat we, via onze overgrootmoeder Carolina Grondman, voorvaders hebben, die zich bezig hielden met de handel met Rusland, en in Archangel woonden.
  Daarom onderzoeken we ook de Hollandse kolonie aldaar en de maritieme geschiedenis die daarmee samengaat.

Nederlands-Indië

 • Twee neven binnen onze familiestamboom hebben in Indië gewoond en gewerkt. Hoe dat verliep kunt u zien via het navigatiemenu-item "MEER" - Indië 

^