Maritieme geschiedenis en stamboom DE GROOT

 

 

Notariële akten over schepen van Juist

In het stadsarchief van Amsterdam zijn scheepsakten gevonden van Juister schippers:

 


1. Aktes met schipper Jacob Jacobs de Groot


Gegevens uit Notariële akten in Amsterdam over lading en schip van schipper Jacob Jacobs de Groot.

  • 1757: Jacob de Groot als stuurman op "De Juffrouw Maria" met schipper Johannes Dirksz.
  • 1761: een contract tussen een bevrachter en schipper Jacob Jacobs de Groot op zijn kofschip "De Juffrouw Maria" voor een reis naar Gothenburg en weer terug.
  • 1762: Een akte over schade aan de lading en de oorzaken daarvan tijdens de terugreis van Koningsbergen naar Amsterdam met het schip "De Jonkvrouw Maria" en schipper Jacob Jacobs de Groot.
  • 16 mei 1763: een machtiging van schipper Jacob Jacobs de Groot (komend met zijn kofschip "De Juffrouw Maria" van een reis naar Gothenburg) aan derden om zijn zaken te regelen.
  • 1764: Door nattigheid schade aan de lading op het schip de "Sibbelina Hillegonda". Reis: 't Vlie, Vlecker (Fleckeröy, bij Kristiansand, Noorwegen), Noordzee, Danzig, Sont.
  • 1767: Een akte over schade aan de lading en de oorzaken daarvan tijdens de terugreis van Danzig (Gdansk) naar Amsterdam met het schip "Sibbelina en Hillegonda" en schipper Jacob Jacobs de Groot.

Door op de bovenstaande jaartallen te klikken wordt de akte zichtbaar


En twee notariële akten uit Den Helder in 1763:

insinuatie en protest uit naam van schipper Marten Johannes, aan Jacob Jacobs de Groot, 22 jan 1763

Bron: Index op notariële akten, archiefnummer 25.3.002, Notaris P. de Leeuw, inventarisnummer 1793, aktenummer 241
Gemeente: Den Helder, Periode: 1753-1788

Insinuatie of aanzegging: laatste waarschuwing alvorens een proces in gang wordt gezet.
Protest: verklaring dat acties die door een ander zijn ondernomen en eventuele gevolgen daarvan niet geaccepteerd worden.


Attestatie van het scheepsvolk van 't schip De Jonkvr. Maria, ter regten van Jacobs Jacobsz de Groot, 16 feb 1763

Bron: Index op notariële akten, archiefnummer 25.3.002, Notaris P. de Leeuw, inventarisnummer 1793, aktenummer 255
Gemeente: Den Helder. Periode: 1753-1788

Attestatie of verklaring: verklaring omtrent een feit(-en), of een toedracht. Een formele verklaring die moet dienen als getuigenis.

 2. Aktes met zijn broer schipper Jan Jacobs de GrootGegevens over lading en schip van schipper Jan Jacobs de Groot (broer van Jacob).

  • 16 feb 1761: schip De Twee Gesusters, zware stormen, porselein gebroken, lading nat. Reis: Delftsziel, Frijborgh, Memersbalg, Gottenburg, Coxhaven, 't Vlie.
  • 23 mei 1772: Schip de Twee Gezusters. Reis: St Petersburg, Rouen, Croonstad (30 km ten Westen van St Petersburg), Dokkum


Transcriptie:

23 mei 1772

Op alle welke conditien deze bevragting is gesloten verbindende de hier eerste comparant zich tot inlading van voornoemde lading en voorts de lading zelve en de schipper zijn voorschreven schip en gereedschappen van dien.

Gepasseert in Amsterdam en presentie van Jacob Perunier en Jan Hindriks Nieuwenhuijs als getuigen

Met handtekening van schipper Jan Jacobs de Groot (broer van Jacob).

Zie verder >>

 

 

Bronnen:

 • stadsarchief Amsterdam
 • google books
 • wikipedia

 


3. Met schipper Onne Arends, de schoonvader van Jan Jacobs de Groot


Gegevens over lading en schip van schipper Onne Arends:

  • 4 apr 1744: schip de Goude Arent, Dantsigh, Harlingen
  • 10 nov 1751: Op het schip 'Hazina'; Beladen met thee en porselein; botsing op zee met een ander schip; schade aan masten en lekkage; Oostrise=Risør (N), Schagen (DK), Texel (NL), Fleckeren (Fleckerøy, N), Sannoër, Oosterise (N), Gottenburg (S).
  • 29 juni 1752: schip de Hazina, reis: Gottenburg, Oostvriesland
  • 3 juli 1752: schip: de Hazina; schip: de Gulden Fortuna, Schagen
  • 14 nov 1752: schip de Hazina , reis: Gottenburg (Zweden), 't Vlie, Schagen (DK), Jutland (DK), Harlingen, Nieuw Hijlzond
  • 22 okt 1753: schip de Hasina. Lading: thee, ijzer. Reis: Hamerzond, Gottenburg, Texel
  • 9 mei 1754: schip de Hasina, reis: Dantzig, de Zond, Oud Hijlzond, Jutse kust, 't Vlie

Bron: Notariële Akten (stadsarchief Amsterdam - indexen):

  • archiefcode akte 12395
   notitie schip de Goude Arent, Dantsigh, Harlingen
   voornaam Onne
   achternaam Arends
   datum 1744-04-04
   bitpub-ID 13.835.058.104.132
  • archiefcode akte 14520
   notitie schip den Gouden Arent; gerst. Texel, Pillau (voorhaven bij Koningsbergen/Kaliningrad), de Zond, Trettefioerd, Koningsbergen
   Hilderik Onnes (de Groot), neef van Onne Arend
   datum 1750-09-25
   bitpub-ID 13.835.058.119.252
  • archiefcode akte 16054
   notitie Op het schip 'Hazina'; Beladen met thee en porselein; botsing op zee met een ander schip; schade aan masten en lekkage; Oostrise=Risør (Noorwegen, boven Arendal), Schagen, Texel, Fleckeren (Fleckeröye, eiland bij Kristiansand, Noorwegen), Sannoër, Oosterise, Gottenburg
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1751-10-11
   bitpub-ID 13.835.058.114.360
  • archiefcode akte 13566
   notitie: schip de Hazina, Gottenburg, Oostvriesland
   voornaam: Onne
   achternaam: Arendsz
   datum: 1752-06-29
   bitpub-ID: 13.835.058.116.500
  • archiefcode akte 19852
   notitie schip: de hazina; schip: de gulden Fortuna Schagen
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1752-07-03
   bitpub-ID 13.835.058.105.052
  • archiefcode akte 19384
   notitie schip de Hazina. Gottenburg (Noorwegen), 't Vlie, Schagen, Jutland, Harlingen, Nieuw Hijlzond
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1752-11-14
   bitpub-ID 13.835.058.129.852
  • archiefcode akte 16057
   notitie schip de Hasina; thee, ijzer. Hamerzond, Gottenburg, Texel
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1753-10-22
   bitpub-ID 13.835.058.114.476
  • archiefcode akte 23937
   notitie schip de Hasina. Dantzig, de Zond, Oud Hijlzond, Jutse kust, 't Vlie
   voornaam Onne
   achternaam Arendsz
   datum 1754-05-09
   bitpub-ID 13.835.058.252.848

 


top back home

 

 

^